SENTRAL: Vest i Oslo by ligger Sommerrogata 17, ved Solli plass og Sommerro-hotellet til Stordalen. Nå har Höegh sikret seg majoriteten av andelene i selskapet som eier eiendommen, som består av mest kontorareal.

Höegh vant den femte budrunden om bygård på Solli

NY BYDEL: Slik ser Bodø kommune og Nordland fylkeskommune for seg at Bodø vil se ut i framtida, med en helt ny havnefront til venstre i bildet, og en helt ny flyplass til høyre. I mellom der ligger det gamle flyplassområdet, som skal bli Bodøs vekstområde de nærmeste 50 årene. | Foto: Bodø kommune

Avinor, Forsvaret og Bodø kommune går inn i sluttforhandlinger om flyplassområde

For abonnenter