Veidekke: Ny usikkerhet i et ellers sterkt marked

Veksten i de skandinaviske bygg- og anleggsmarkedene har fortsatt og bekrefter så langt de positive prognosene fra høsten 2021, men krigen i Ukraina har ført til betydelig større usikkerhet, melder Veidekke.
NY MARKEDSRAPPORT: Kristoffer Eide Hoen i Veidekke presenterer nye prognoser for bygg- og anleggssektoren. | Foto: Veidekke
NY MARKEDSRAPPORT: Kristoffer Eide Hoen i Veidekke presenterer nye prognoser for bygg- og anleggssektoren. | Foto: Veidekke

Med rekordhøy ordreinngang i bygg- og anleggsbransjen mot slutten av fjoråret, spesielt i Sverige, var aktiviteten på vei opp igjen ved årsskiftet 2021/2022, melder Veidekke.

– Etter igangsetting av mange prosjekter i fjor, venter Veidekke at produksjonen av bygg og anlegg vil ligge på et høyt nivå i 2022. Vi forventer vekst i segmentene bygg i Sverige og samferdsel i Norge, sier Kristoffer Eide Hoen, direktør for forretningsutvikling og analyse i Veidekke, i en pressemelding.

Veksten i bransjens produksjonsverdi i senere tid kan delvis tilskrives høy inflasjon i byggekostnadene. Kostnadsveksten var likevel ikke høyere enn at den ble kompensert av vekst i salgsprisene i mange markedssegmenter. For eksempel økte både gjennomsnittlige byggekostnader og nyboligpriser for leiligheter i Norge med cirka 6 prosent gjennom 2021.

Ukraina-invasjon skaper ytterligere press

«Invasjonen av Ukraina setter både europeiske markeder og globale råvaremarkeder under ytterligere press. Dette kommer på toppen av allerede høy belastning på enkelte verdikjeder som følge av covid-19-pandemien», skriver Veidekke.

Prisøkninger på innsatsfaktorer som allerede er gjennomført, eller som er annonsert per 30. mars, tilsier 5–10 prosent økning i byggekostnadsindeksene fra desember 2021 til desember 2022, men her er utfallsrommet stort, gitt situasjonen, påpeker selskapet.

Usikre prognoser

Det nærmeste året er det grunn til å vente noe dempet etterspørsel etter nye prosjekter i byggsektoren, særlig sammenlignet med de sterke tallene i Sverige og Norge på slutten av 2021. Endringen kommer både som følge av den nye geopolitiske usikkerheten og av forventninger om at rentene vil øke og at byggekostnadene vil stige ytterligere.

Prognosene for både etterspørsel etter nye prosjekter og for prisnivåer er denne gangen forbundet med betydelig mer usikkerhet enn vanlig, og eventuell eskalering eller reduksjon av konfliktnivået i Europa kan lede til andre scenarier enn de som er lagt til grunn i Veidekkes prognoser.

Veidekkes markedsrapport presenteres torsdag 31. mars klokken 08.30.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også