EiendomsWatch

Retter kritikk mot Arctic Alternative Investments

Finanstilsynet mener det har eksistert rolleblanding i Arctic Alternative Investments knyttet til investeringsbeslutninger, blant annet i forbindelse med eiendomsinvesteringer.

KRITISERER: Arctic Alternative Investments får kritikk av Finanstilsynet. | Foto: Jörgen Skjelsbæk

Finanstilsynet gjennomførte i november et stedlig tilsyn i Arctic Alternative Investments, som har konsesjon for å forvalte alternative investeringsfond.

Ifølge DN, som omtaler rapporten, forvaltet selskapet per september i fjor 321 millioner euro, fordelt på seks alternative investeringsfond.

Selskapet er del av Arctic-gruppen.

I rapporten påpeker Finanstilsynet enkelte forhold ved virksomheten «som utgjør en risiko knyttet til blant annet operasjonell kontinuitet og foretakets uavhengige stilling. Det er videre identifisert svakheter i rutiner og retningslinjer vedrørende interessekonflikter og mangler ved foretakets bruk av ansvarsfraskrivelser», heter det fra tilsynet.

Tilsynet mener blant annet at det har eksistert rolleblanding i forbindelse med investeringsbeslutninger, blant annet knyttet til eiendomsinvesteringer. Personer involvert i beslutningene hadde samtidig bånd til morselskapet eller eiendomsforvalter og søsterselskap Arctic Real Estate Management AS, enten ved styreverv eller ansettelsesforhold, skriver tilsynet.

Mer fra EiendomsWatch

Les også

Siste nytt

Siste nytt fra FinansWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch