Rekordhøye boligprisforventninger i mai, enda høyere i juni

Husholdningenes forventninger til boligprisene tok seg litt opp i juni fra et allerede rekordhøyt nivå i mai, ifølge NBBLs boligmarkedsbarometer. 
HØYERE FORVENTNINGER: Boligprisforventningene hos husholdningene er høyere enn tidligere registrert i boligmarkedsbarometeret. Her ved Hilde Midsem, sjeføkonom i NBBL. | Foto: Nadia Frantsen
HØYERE FORVENTNINGER: Boligprisforventningene hos husholdningene er høyere enn tidligere registrert i boligmarkedsbarometeret. Her ved Hilde Midsem, sjeføkonom i NBBL. | Foto: Nadia Frantsen

– Boligprisene har økt overraskende mye hittil i år, det har nok bidratt til å forsterke husholdningenes forventninger til videre økning, sier Hilde Midsem, sjeføkonom i NBBL i en pressemelding.

Stadig flere husholdninger tror på høyere boligpriser fremover. I mai ventet 71 prosent av husholdningene at boligprisene skal videre opp, mens bare 6 prosent ventet boligprisfall. 

– Et stort flertall mener fortsatt at rentetoppen er nådd. Venter man uendrede lånekostnader og videre prisvekst så er det liten grunn til å utsette boligkjøp, og isolert sett bidrar dette til å øke aktiviteten i boligmarkedet, forklarer Midsem. 

Stabil rente en god stund fremover

Boligprisforventningene har tatt seg opp måned for måned så langt i år, fra et ganske lavt nivå i desember i fjor. I juni var boligprisforventningene høyere enn det som tidligere er registrert i statistikkens seks år lange historie. 

I juni svarte 75 prosent at de tror renten enten er uendret eller lavere om tolv måneder. Fra mai til juni økte andelen som venter høyere renter litt, fra 22 til 25 prosent. Andelen som tror på lavere rente holdt seg tilnærmet uendret på 47 prosent. 

Undersøkelsen ble gjennomført før Norges Banks rentebeslutning i forrige uke, der styringsrenten ble holdt uendret på 4,5 prosent. Samtidig vurderte sentralbanken at styringsrenten nå er tilstrekkelig høy til å få inflasjonen ned, men at renten trolig må holdes på dette nivået en god stund fremover. 

– Jeg tror ikke denne siste beskjeden fra Norges Bank vil føre til store justeringer i boligmarkedet. Utsikter til at rentetoppen er nådd gir forhåpentligvis tilstrekkelig trygghet til at den spede bedringen vi har sett i etterspørselen etter nye boliger den siste tiden, fortsetter. Rentebelastningen til norske husholdninger er på et høyt nivå nå, men utsikter til bedret kjøpekraft, høy nominell lønnsvekst og fortsatt lav arbeidsledighet peker mot videre boligprisøkning fremover, sier Midsem. 

Helomvending

Husholdningenes forventninger til boliglånsrenten gjorde en helomvending fra desember til februar. Flertallet gikk fra å vente høyere renter til å vente uendrede eller lavere renter ett år frem i tid. Siden har renteforventningene endret seg lite. 

Etter å ha styrket seg kraftig tidligere i år, var det kun små endringer i boligmarkedsbarometerets totalindeks fra mai til juni. Boligprisforventningene tok seg svakt opp, mens litt flere ventet høyere renter om et år enn i mai. Jobbtryggheten avtok litt, men endringen er innenfor feilmarginen. 

Samlet holdt boligmarkedsbarometeret seg på et svært høyt nivå i juni, svakt lavere enn i mai.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Les også