Færre solgte boliger gir utslag i Obos-tallene

Boligutviklingsdivisjonen til Obos har hatt en resultatnedgang på 260 millioner kroner i tredje kvartal, grunnet færre overleverte boliger.
FULL FART: Sammenlignet med fjorårets første ni måneder har Daniel K. Siraj økt de totale byggestartene med 12 prosent hittil i år. | Foto: Trygve Indrelid
FULL FART: Sammenlignet med fjorårets første ni måneder har Daniel K. Siraj økt de totale byggestartene med 12 prosent hittil i år. | Foto: Trygve Indrelid

Per tredje kvartal 2021 endte segmentresultatet, som gjenspeiler den operasjonelle virksomheten, på 3590 millioner kroner, 996 millioner kroner høyere enn samme periode i 2020.

Justert for salgsgevinster og andre engangseffekter er resultatet 173 millioner kroner høyere enn på samme tid i fjor.

At Obos ligger bedre an hittil i 2021 enn de gjorde etter fjorårets første ni måneder skyldes et sterkt første halvår. Tredje kvartal var isolert sett svakere i 2021 enn i 2020.

Mens omsetningen i tredje kvartal økte fra 2998 millioner kroner i 2020 til 3225 millioner i 2021, falt resultatet i segmentregnskapet før skattekostnad fra 749 millioner til 314 millioner. Dette skyldes ikke minst at boligutvikling har hatt en resultatnedgang på 260 millioner kroner, som begrunnes med færre overleverte boliger.

Samtidig trakk segmentmarginen for kvartalet isolert sett også ned sammenlignet med fjorårets tredje kvartal. Men hittil i år er altså både resultat, resultatmargin og boligsalg sterkere enn det var til samme tid i fjor.  

Vil bygge mer

«Jeg er optimistisk med hensyn til den videre utviklingen i norsk og svensk økonomi. Tross varsler om økt rente og inflasjon, forventes ikke det å påvirke folks realøkonomi i særlig grad. Mange har opparbeidet seg større økonomiske buffere gjennom pandemien, og tatt høyde for renteøkningen i sin privatøkonomi», skriver Obos-sjef Daniel Siraj i kvartalsrapporten.

Byggetakten i 2021 er intensivert sammenlignet med 2020. Sammenlignet med samme periode i fjor har selskapet hittil i år en økning på 12 prosent i totale byggestarter. Konsernsjef i Obos, Daniel K. Siraj, har ingen planer om å dempe farten.

«Vi har planlagt for fortsatt vekst i byggeaktiviteten, men dette er avhengig av både offentlige tillatelser, tilgang på tomter og videre utvikling i materialkostnader», sier Siraj i kvartalsrapporten.

Færre solgte boliger i tredje kvartal

Det er solgt totalt 717 boliger i tredje kvartal 2021, hvorav Obos økonomiske nettoandel utgjør 639 boliger. Nettosalget i samme periode i 2020 var 805 boliger. Akkumulert salg per tredje kvartal 2021 er 3062 boliger, herav 2774 netto, og 24 prosent høyere enn nivået per tredje kvartal 2020.

Obos har igangsatt 750 (703 netto) boliger i løpet av kvartalet, og hittil i 2021 har de igangsatt 2963 (2580 netto) boliger per tredje kvartal 2021. Totalt har Obos nå 6696 (5742 netto) boliger under bygging

Samlet salgsverdi per tredje kvartal utgjør 13.022 (11.392 netto) millioner kroner. Det er 32 prosent høyere enn for samme periode i 2020.

Engangseffekter og verdiendring

Verdiendring på investeringseiendom, aksjer og finansielle derivater og avtaler er 708 millioner kroner høyere enn i 2020. Investeringseiendom har hittil i år en verdiendring på 387 millioner kroner mer enn på samme tid i fjor.

Tilsvarende tall for konsernets rentesikringsavtaler og aksjeinvesteringer er henholdsvis 206 og 71 millioner kroner. Verdiendringen på øvrige finansielle avtaler er 44 millioner kroner høyere enn i fjor.

Samlede engangseffekter for 2021 er totalt 1079 millioner kroner høyere enn i 2020. I hovedsak stammer dette fra gevinst ved salg av alle aksjer i JM på 2.119 millioner kroner.

Balansen har økt

Balansen har økt med 11.221 millioner kroner siden nyttår. Økningen forklares hovedsakelig av finansielle anleggsmidler, varelager, utlånsvekst i Obos-banken og kontanter.

Ved utgangen av tredje kvartal hadde Obos 32.596 millioner kroner i bokført egenkapital.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også

UNG I NÆRINGSEIENDOM: På onsdag deltok 70 medlemmer av Ung i Næringseiendom på en byvandringstour i Oslobukta hvor de fikk et unikt innblikk i hva som rører seg i området - i regi av deres sponsor Carucel Eiendom. | Foto: Ung i Næringseiendom

Ung i Næringseiendom på byvandring i Oslo

For abonnenter