EiendomsWatch

BOB og Liegruppen vil bygge opp mot 4000 nye boliger

Øygarden kommune har store ambisjoner for Sotra Kystby. Området Bildetangen på Nordre Bildøy blir en sentral del av kommunens byutvikling. Her vil BOB og Liegruppen bygge opp mot 4000 boenheter.

BYGGER HØYT I SENTRUM: Kommuneplanen har satt av området Bildetangen til sentrumsformål. Planen vil kunne gi rom for opp mot 4000 boenheter og rundt 100.000 kvadratmeter næringsareal. | Foto: BOB

Øygarden kommune er nå i sluttfasen med områdeplanen for Bildetangen som ligger på Bildøy, et steinkast fra Sartor senter.

I kommunens plan er området Bildetangen satt av til sentrumsformål. Planen vil kunne gi rom for opp mot 4000 boenheter og rundt 100.000 kvadratmeter næringsareal, ifølge en pressemelding fra BOB (Bergen og omegn boligbyggelag).

Her vil det med tiden utvikles et nytt bysentrum som blir en del av Sotra Kystby.

Ruster seg for storstilt boligbygging

Prosjekt Kystby AS eier rettighetene til områder på Nordre Bildøy og samarbeider tett med kommunen om områdeplanen for Bildetangen.

BOB Eiendomsutvikling kjøper nå 50 prosent av aksjene i Prosjekt Kystby. BOB Eiendomsutvikling er et datterselskap av BOB BBL og har ansvaret for å utvikle boligbyggelagets nye boligprosjekter. Med 73 000 medlemmer i ryggen er BOB den ideelle samarbeidspartner for Liegruppen som eier de øvrige aksjene i Prosjekt Kystby.

– Liegruppen er glad for å ha fått på plass en samarbeidspartner som vi virkelig mener kan bidra med kompetanse, men også gode verdier. Vi opplever BOB som en langsiktig og seriøs aktør som er opptatt av å ta samfunnsansvar, og som har sterkt fokus på bærekraft i sine prosjekter, sier eiendomssjef i Liegruppen, Roy-Eddy Lie, i en pressemelding fra BOB.

Foto: BOB
Foto: BOB

Positivt for boligmarkedet

BOB sier de ser fram til være med å sluttføre områdeplanen sammen med planadministrasjonen i Øygarden kommune.

– Bildetangen er et godt eksempel på langsiktig areal- og transportplanlegging av Øygarden kommune. Her tilrettelegges det for tett og kompakt utbygging i sentrale områder, med nær avstand til eksisterende handels- og fritidstilbud, sier direktør i BOB Eiendomsutvikling, Lars C. Pedersen.

De har lagt vekt på å knytte et fremtidig bysentrum i Øygarden til sjøen.

Kan bygge opp mot 4000 boliger

I kommunens plan legges det til rette for at Prosjekt Kystby kan bygge opp mot 4000 boenheter på Bildetangen. Dette vil potensielt ha store positive konsekvenser for boligmarkedet i regionen.

– Boligmarkedet er under press og vi ser at prisene fortsette å stige i Bergensområdet. Når Sotrasambandet står ferdig, vil det gi en helt annen mobilitet i regionen. Det vil for eksempel bli enklere for folk å bo i Øygarden og jobbe i Bergen, sier Pedersen som mener denne utbyggingen vil bidra til å ta av noe av trykket i boligmarkedet slik at flere får muligheten til å eie sin egen bolig.

Foto: BOB
Foto: BOB

Sotrasambandet på plass først

Den første spiren til utbygging av Bildetangen så dagslys helt tilbake i 2005. Siden den gang har Liegruppen og Øygarden kommune etablert et godt samarbeid. Det samme gjelder Statens vegvesen. I reguleringsplanen for Sotrasambandet er viktige infrastrukturtiltak som et sterkt utvidet kollektivknutepunkt og nye gang- og sykkelveier ivaretatt for området på nordre Bildøy.

–Det er svært positivt at det skal bygges to helt nye gang- og sykkelbroer for å legge til rette for myke trafikanter. Dette binder nordre Bildøy sammen med skolesenteret og Sartor Storsenter på en god måte, forteller Lie.

Utbyggingen av Bildetangen starter når Sotrasambandet står ferdig i 2027. Det nye bysenteret vil trolig stå ferdig om 20 til 30 år.

Mer fra EiendomsWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Siste nytt fra FinansWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch