Obos-sjefen: – 2024 har vist seg å være bedre enn fjoråret

Boligbyggelaget har solgt 35 prosent flere boliger i første halvår i fjor i forhold til samme tid i fjor. Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos peker på flere årsaker til salgsøkningen.
SELGER MER: Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos | Foto: Trygve Indrelid
SELGER MER: Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos | Foto: Trygve Indrelid

Obos solgte 1183 boliger til en verdi av 5,9 milliarder kroner i første halvår 2024. Sammenlignet med 2023 er det en oppgang på 35 prosent i antall solgte boliger, skriver selskapet i en pressemelding.

– 2024 har vist seg å være bedre enn fjoråret, og litt sterkere enn vi håpet. Utsikter til at rentetoppen er nådd, stabil arbeidsledighet, relativt gode lønnsoppgjør og et underliggende boligbehov i de store byene, bidrar til at salget har tatt seg opp, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos.

Det ble i årets første seks måneder satt i gang bygging 699 boliger og Obos har nå 4091 boliger under bygging. Salgsgraden på boligene under bygging er på 56 prosent, ned fra 65 prosent på samme tid i fjor. 

– Den lavere salgsgraden på boligene vi har under bygging reflekterer det avventendene markedet vi har hatt det siste halvannet året. Det viser imidlertid også at vi er vårt ansvar bevisst og opprettholder en relativt høy boligproduksjon med lavere grad av forhåndssalg enn før. Vi tror det vil være behov og etterspørsel etter disse boligene når de står ferdige. Det er definitivt en fare for at det vil bli ferdigstilt for få boliger i 2025 og 2026, derfor byggestarter vi flere prosjekter på lavere forhåndssalg enn det vi tradisjonelt har gjort, sier Siraj.

1500 boliger solgt med Deleie og Bostart

I løpet av første halvår er det solgt 197 boliger med boligkjøpsmodellene Deleie og Bostart. I Stor- Oslo utgjør salget av boliger med disse modellene nesten 50 prosent av det totale salget.

Det er nå solgt totalt 1518 boliger med Deleie eller Bostart siden Obos startet å tilby disse modellene. 

– Det gleder meg at Deleie og Bostart, som gjør inngangen til boligmarkedet enklere, er etterspurt. Det viser at de dekker et behov og hjelper folk inn på markedet. Samtidig er det med en god porsjon skuffelse vi ser at regjerningen ikke får fortgang rundt lovforslaget som vil øke andelen Deleie-boliger i nye borettslag. I en tid hvor boligbyggingen har delvis stoppet opp ville en slik lovendring gitt flere sårt tiltrengte boliger, sier Siraj.

Etterlyser raskere saksbehandling

Obos har flere tusen boliger under planlegging for å ha nok byggeklare tomter når markedet snur. 

«Dessverre er lange planprosesser og økende offentlige krav til blant annet teknisk infrastruktur med å gjøre det stadig mer krevende å få tilfredsstillende lønnsomhet i byggeprosjektene», skriver selskapet.

I tillegg er det varslet statlige planretningslinjer som ifølge Obos gir bud om enda flere kompliserende faktorer og vurderingstemaer inn i nye boligprosjekter. Mange kunder melder også om fortsatte problemer med å få finansiert sitt boligkjøp.

– Vi ber ikke om subsidier for å få i gang boligbyggingen, men om fortgang i saksbehandlingen i plan- og byggesaker. Kommunene må også se over hvilke krav og ambisjoner som stilles til offentlig infrastruktur for å redusere kostnadspresset. Til syvende og sist er det nemlig boligkjøperne som må bære regningen. Vi vil også oppfordre regjeringen til å gjøre et unntak i boliglånsforskriften knyttet til finansiering av nybolig når forskriften nå skal opp til vurdering på høsten. sier Daniel Kjørberg Siraj. 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev