Salgssvikt for Steen & Strøms kjøpesentre

Stengte kjøpesentre førte til kraftig salgsnedgang for kjøpesentrene til Steen og Strøm i første halvår, men nå er trenden positiv.
OSLO CITY: Var stengt 3,5 måneder i første halvår | Foto: NTB
OSLO CITY: Var stengt 3,5 måneder i første halvår | Foto: NTB

Steen & Strøms portefølje med kjøpesentre opplevde en svakere finansiell utvikling i første halvår i år sammenlignet med samme periode i fjor. Bakgrunnen var naturlig nok covid-19. Nedturen i salget var på 10,5 prosent, viser sammenlignbare tall fra selskapet.

I Norge var salgssvikten på 9,5 prosent, mens Danmark opplevde et fall på 28,9 prosent.  I Sverige lå salget 3,1 prosent lavere enn i første halvår 2020. De norske sentrene var stengt en rekke ganger i løpet av første og andre kvartal. Oslo City opplevde den lengste stengningen, som varte fra 25. januar til 6. mai, mens Maxi Hamar opplevde den korteste (én uke i mai).

Alle de danske kjøpesentrene var stengt fra 17. desember til 21. april, mens de svenske var åpne hele tiden, men her anbefalte myndighetene befolkningen å holde seg unna kjøpesentre generelt.

Steen & Strøm opplyser at porteføljen har hatt en positiv salgsutvikling gjennom sommeren, hvor de fleste sentrene kan vise til en positiv trend sammenlignet med 2020.

Brutto leieinntekter falt med 3,4 prosent til 867,1 millioner kroner.

Verdijusteringer gir utslag på bunnlinjen

Gruppen fikk et driftsresultat på minus 396 millioner kroner i halvåret, mot minus 547 millioner kroner i fjor. Resultatet før skatt ble minus 579 millioner kroner, som var en forbedring fra minus 722 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor.

Forbedringen skyldes endringer i verdiberegningene på selskapets investeringseiendommer. Mens det i første halvår 2020 ble bokført endringer i fair value på minus 1.309 millioner kroner, var tilsvarende tall i 2021 minus 1.071 millioner kroner.  Verdinedgangen tilsvarer 3,3 prosent.

Investeringseiendommene og -prosjektene ble per 30. juni verdsatt til 30.683 millioner kroner, mot 36.766 millioner kroner. Nedgangen skyldes negative verdijusteringer (1.071 millioner kroner) og negative valutaeffekter (743 millioner kroner). Dessuten har investeringseiendommer for 4.167 millioner kroner blitt reklassifisert til eiendommer som er til salgs. Dette er knyttet til salget av fem kjøpesentre i Norge i juli i 2021; Nerstranda, Nordbyen, Amanda Storsenter, Vinterbro og Farmandstredet.

Verdien på porteføljen er vurdert basert på en snitt-yield på 4,6 prosent.

Redusert gjeld

Nettogjelden utgjorde 11,9 milliarder kroner ved utgangen av juni, mot 12,4 milliarder kroner ved nyttår. Det er valutaeffekter som er den viktigste årsaken til at gjelden er redusert. Snittrenten var 1,7 prosent til første halvår.

Her finner du hele rapporten

 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også