EiendomsWatch

KMC med litt høyere yield og nykjøpt økning i leieinntekter

KMC Properties har lagt frem rapport for tredje kvartal, og har kjøpt seg vekst i løpet av kvartalet.

SIKTER MOT 8 MRD: Administrerende direktør Liv Malvik har som mål å ha en eiendomsportefølje på 8 mrd nok innen 2026. Idag er den verdsatt til 3,7 mrd. nok. | Foto: KMC Properties

Ettersom KMC Properties ble etablert i 2020 har ikke selskapet sammenlignbare tall for tilsvarende periode i fjor.

KMC Properties hadde totalt 57,7 millioner kroner i inntekter i tredje kvartal, opp fra 53,7 millioner kroner for andre kvartal i år. Netto inntekter fra eiendomsforvaltning økte til 20,9 millioner kroner, opp fra 14,9 millioner kroner i forrige kvartal. Løpende årlige leieinntekter er estimert til 247,0 millioner kroner.

– Leieinntektene i KMC Properties steg til 57,7 millioner i tredje kvartal. Dette var primært drevet av økte inntekter fra nyinvesteringer. Vi fortsatte å levere på vår ambisiøse vekststrategi i perioden, som var preget av en rekke verdiøkende oppkjøp og kulminerte i en vellykket rettet emisjon som ga oss ytterligere finansiell fleksibilitet til å utføre på pipelinen av attraktive muligheter vi har identifisert, sier Liv Malvik, administrerende direktør i KMC Properties i en børsmelding fra selskapet.

Selskapets eiendomsportefølje var ved utgangen av perioden verdsatt til 3,7 milliarder kroner, opp fra 3,3 milliarder ved utgangen av det foregående kvartalet. I det samme tidsrommet steg nettoyielden fra 6,1 til 6,2 prosent. Utleiegraden er uendret på 98,8 prosent.

Drøyt 100 millioner i verdiendringer

Endringer i Fair Value på eiendomsporteføljen er 101,9 millioner kroner.

Resultat før og etter skatt var henholdsvis 122,4 og 99,1 millioner kroner, opp fra 43,8 og 30,9 millioner. NAV per aksje økte fra 5,8 til 6,5 kroner.

Fire kjøp og tre prosjekter

I løpet av kvartalet har KMC kjøpt en industrieiendom på Mongstad, og mottok aksept på et betinget tilbud om kjøp av et produksjonsanlegg i Danmark. I tillegg har selskapet undertegnet en intensjonsavtale med Slakteriet om å bygge et lakseslakteri ved Florø, og en avtale med Oppdal Spekemat om bygging av et nytt produksjonsanlegg i Oppdal.

– Så langt i år har vi annonsert fire oppkjøp og tre utviklingsprosjekter, noe som øker porteføljen vår av logistikk- og produksjonseiendommer i hele Norden. Ved utgangen av dette kvartalet var vår portefølje verdsatt til 3,7 milliarder kroner, noe som representerer en økning på 20 prosent hittil i år, sier Malvik.

For å finansiere kjøpene gjennomførte KMC Properties en rettet emisjon på 300 millioner kroner i september.

Rigget for vekst

KMC Properties sier i børsmeldingen at de har en robust plattform for vekst, en sterk finansiell posisjon, en stadig mer diversifisert eiendomsportefølje og en konkret pipeline av nye muligheter.

Selskapet sier videre de kjenner seg trygge på at de vil klare å nå sitt strategiske mål om en eiendomsportefølje på 8 milliarder kroner innen utgangen av 2025.

Mer fra EiendomsWatch

Flere tilbake på hjemmekontor

Høsten ser ut til å trekke flere tilbake til hjemmekontor. Fra juni er andelen som svarer at de primært jobber fra hjemmekontor doblet.

NVE krever flere undersøkelser av kvikkleiren på Skøyen

Statlige NVE og eksterne geoteknikere ber Oslo kommune om å utrede skredfaren nærmere etter kvikkleirefunnet som utløste byggeforbud på Oslos vestkant. Men kommunen må vente på skriftlige svar fra direktoratet før de kan gå videre med håndteringen.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra FinansWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch