Flying Elephant truffet av covid-19 og konkursen i Maribel

Konkursen i hotellkonsernet Maribel i fjor sommer utgjør brorparten av fjorårets tap på drøye 600 millioner kroner. Nedskrivningene knyttet til konkursen utgjorde alene over 400 millioner kroner.
SOLGT: I løpet av 2020 og 2021 er det solgt tre eiendommer til priser over eller på linje med verdivurderingene, sier konsernsjef Anders Moe i Flying Elephant: Grims Grenka, Millennium og Billingehus. | Foto: Fredrik Hagen/NTB
SOLGT: I løpet av 2020 og 2021 er det solgt tre eiendommer til priser over eller på linje med verdivurderingene, sier konsernsjef Anders Moe i Flying Elephant: Grims Grenka, Millennium og Billingehus. | Foto: Fredrik Hagen/NTB

Flying Elephant-konsernet gikk med et betydelig underskudd i 2020. I en pressemelding fra konsernet påpekes det at selskapet med en eiendomsportefølje på rundt 2 milliarder kroner likevel er godt rustet for fremtiden.

Slik er den nye eierstrukturen i Flying Elephant 

I tillegg til at markedet kollapset som følge av koronapandemien, ble konsernet påført store tap som følge av konkursen i Maribel

– 2020 ble vårt verste år noensinne. Koronakrisen preger regnskapene, slik den gjør for hotellnæringen for øvrig. Våre største tap kommer imidlertid som følge av konkursen i Maribel. Men dette til tross, har selskapet klart seg relativt bra under krisen. Vi har igjen bekreftet soliditet i både våre eiendommer og vår organisasjon, og ser positivt på fremtiden, sier Anders Moe, som er konsernsjef i Flying Elephant.

Maribel ble en «trist» og «kostbar» reise

Maribel ble etablert i 2018 gjennom en fusjon av hotelloperatøren Belvar og Flying Elephant sitt operatør- og franchiseselskap Tribe Hotels samt First Hotels.

De to eierne av Belvar eide 66 prosent av Maribel, og tok over alt av operativ ledelse. Flying Elephant eide de resterende 33 prosent i tillegg til en rekke av de eiendommene der Maribel drev hoteller.

Maribel samarbeidet med kjente internasjonale aktører som Marriot og Vastint (IKEA), og partene hadde ambisiøse vekstplaner sammen.

Utviklingen i Maribel gikk imidlertid ikke som ventet. Manglende måloppnåelse, uheldige disposisjoner og mangelfull rapportering gjorde at Flying Elephant måtte ta sterke grep fra sin eier- og styreposisjon.

Det var nødvendig med en restrukturering og refinansiering, og disse planene ble støttet av de største kreditorene, som for øvrig også var de største samarbeidspartnerne, inkluderte Marriot, Vastint og Flying Elephant-eide Host.

Sammen skulle de konvertere gjeld til egenkapital og gå inn på eiersiden. Med seg hadde de en ny anerkjent internasjonal aktør som skulle tilføre frisk kapital.

Når covid-19 kom lot ikke planen seg ikke gjennomføre. Det endte med konkurs, og de to tidligere partnerne, som kom fra Belvar, er nå under politietterforskning for økonomiske misligheter.

– Maribel ble en trist reise og en kostbar affære for oss. Både vi og de anerkjente internasjonale partnerne hadde stor tro på Maribel, men vi ble truffet av en rekke uheldige omstendigheter utenfor vår kontroll. Tapene vi sitter igjen med fra konkursen er betydelig, og i regnskapene for 2020 summerer de seg til 623 millioner kroner, fremholder Anders Moe som legger til at han nå konsentrerer seg om fremtiden. 

Store konsekvenser av koronapandemien

Hotellbransjen har blitt rammet spesielt hardt av koronapandemien, og Flying Elephant er intet unntak. Pandemien ble den avgjørende faktoren for at Maribel gikk konkurs, og det resulterte igjen i en stor og krevende restruktureringsjobb for Flying Elephant.

Dette skjedde samtidig som det meste av inntektene forsvant som følge av nasjonale og internasjonale reiserestriksjoner. Flying Elephant har mottatt begrenset med støtte fra myndighetene, grunnet konkursene i Maribel.

Totalt for 2020 er det regnskapsført 25,5 millioner kroner, alt fra Sverige og i all hovedsak støtte til å dekke eksterne husleier.

– Så lenge koronakrisen vedvarer, får det store konsekvenser. Vi har ønsket og vi ønsker oss andre og bedre kompensasjonsordninger. Vi mener bransjen med alle sine virksomheter og ansatte fortjener det. Samtidig lener vi oss ikke på støtte fra myndighetene, men har heller fokus på det vi selv kan gjøre noe med. Så langt har vi lykkes bra med de tiltakene vi har gjennomført, og selv om vi nå har hatt to uvanlig krevende år, så er vi bra posisjonert for fremtiden, sier Moe.

Eiendomsportefølje på 2 milliarder kroner

Gjennom 2020 og 2021 har Flying Elephant gjennomført en rekke tiltak for å posisjonere konsernet som en offensiv og kostnadseffektiv aktør i det skandinaviske hotellmarkedet.

Forretningsmodellen er endret, kontrollen er styrket og soliditeten er bedret. Foruten investerings- og holdingselskapet Flying Elephant, består konsernet nå av eiendomsselskapet Host Hotelleiendom AS, utviklingsselskapet Hotell Utviklings Selskap AS (HUS) og hotelldriftsselskapet Host Drift AS.

Det er gjort tilpasninger i porteføljen både innenfor eiendom, drift og franchise.

Nå er det totalt 17 hoteller i porteføljen, hvorav 13 av eiendommene eies av Host. I tillegg eier selskapet tomter for fremtidige prosjekter ved hovedflyplassene i Oslo og Stockholm.

Eiendomsporteføljen har en markedsverdi på rundt 2 milliarder kroner, og har en belåningsgrad på 55 prosent av verdien.

Eiendomsverdiene er basert på uavhengige tredjepartsvurderinger. Det er et stort utviklings- og verdipotensial i eiendomsporteføljen.

De senere årene er det investert i oppgraderinger av flere av hotelleiendommene.    

Økt handlingsrom

Selskapet har i løpet av det siste året styrket styret og ledelse, og det er bygget sterke team innenfor eiendomsforvaltning og hotelldrift.

Konsernet har en tilfredsstillende kontantbeholdning og stabil finansiering som bidrar til forutsigbarhet og økt handlingsrom. I løpet av 2020 og 2021 er det solgt tre eiendommer til priser over eller på linje med verdivurderingene, til tross for et historisk krevende marked: Grims Grenka, Millennium og Billingehus.

Selskapet mottar jevnlig interesse for eiendommene, og til riktig pris kan det bli aktuelt å realisere flere enkelteiendommer som et ledd i den vanlige porteføljeforvaltningen.

Styrets nye leder, Stig Bech, påtok seg rollen som styreleder midt under pandemien. Han er fornøyd med det arbeidet som er gjort, og mener konsernet har en god plattform for fremtidig vekst og utvikling:

– Jeg er imponert over hva administrasjonen har fått til i en historisk krevende tid. Selv om også 2021 har vært utfordrende som følge av covid-19, har vi et godt utgangspunkt når markedet etter hvert nærmer seg normalen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også