EiendomsWatch

Vil gjøre det enklere å gjenbruke brukte byggevarer

Regjeringen ønsker enklere regler for produktdokumentasjon ved omsetning av brukte byggevarer.

VIL FORENKLE: Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup vil gjøre det lettere å bruke brukte byggevarer om igjen | Foto: Terje Pedersen / NTB

− I en verden der presset på naturressursene øker sterkt, er det avgjørende for miljøet at ressursene brukes mer effektivt. Derfor forenkler vi regelverket for å legge til rette for mer ombruk av brukte byggevarer, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H) i en pressemelding.

Regjeringen har den siste tiden lansert en rekke tiltak for å bidra til at byggenæringen blir mer sirkulær. Nå sender den forslag til endringer i forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK) på høring, der formålet er enklere regler for produktdokumentasjon ved omsetning av brukte byggevarer. 

– Byggenæringen forbruker enorme mengder ressurser, og produksjonen av nye byggevarer genererer store utslipp. Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi, og byggenæringen er viktig for å få til dette, sier Astrup.

I dag skal den som omsetter byggevaren ha oversikt over hvordan byggevaren er produsert, vurdert og behandlet, og skal utarbeide dokumentasjon.

Regjeringen vil nå at dokumentasjonskravene, som i dag retter seg mot omsetningsleddet, i hovedsak fjernes.

 

 

Mer fra EiendomsWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra FinansWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch