EiendomsWatch

CW/Realkapital: Våre leietakerrådgivere opplever den sterkeste pågangen på mange år

Arealstatistikk sine tall for signeringsvolumet i 2021 viser at det ikke er signert like mange kontakter i løpet av et kalenderår siden 2012. Målt i antall kvadratmeter var 2019 på samme nivå.

TRAVELT: – Etter kraftig oppgang i kontorsøkene i fjor, har søkevolumet fortsatt på høyt nivå i januar. Våre leietakerrådgivere opplever den sterkeste pågangen på mange år, sier analytiker Hans Petter Skogstad i Cushman & Wakefield Realkapital i en rapport | Foto: Cushman & Wakefield Realkapital

Analytiker Hans Petter Skogstad i Cushman & Wakefield Realkapital sier i en rapport at kontorledigheten var på anslagsvis 6,75 prosent ved utgangen av 2021, etter å ha vært oppe i 7,5 prosent gjennom året.

Den laveste ledigheten er i Bjørvika, hvor tilnærmet alt er utleid.

Overraskende fall i inflasjonsjusterte normal-leier

I lys av det høye aktivitetsnivået overrasker det analytikeren at leieprisene ikke fulgte etter, men holdt seg uendret fra tredje til fjerde kvartal.

«Året sett under ett økte leieprisene i Oslo med beskjedne 2 prosent nominelt.  Justert for inflasjonen, gikk dermed leieprisene ned med 1,5 prosent for nye kontrakter», påpeker han i rapporten.  Toppleiene økte imidlertid noe mer, med 4 prosent.

Høy andel reforhandlinger

Skogstad påpeker at isolert sett skulle også økte byggekostnader ha bidratt til høyere leiepriser gjennom stigende kostnader knyttet til oppgraderinger og leietakertilpasninger.

Han viser til at bygge­kostnads­indeksen for boligblokk endte med en årsvekst på 8 prosent i desember, der materialindeksen økte med hele 15 prosent.

«Det er mulig den høye andelen reforhandlinger i fjor bidro til færre tilpasninger og mer as-is leie», kommenterer han.

Venter prisvekst

Gjennom første halvår 2022 forventer analytikeren at kontorledigheten vil fortsette ned, og trolig ender i området 6,0 – 6,5 prosent mot slutten av året.

Samtidig kommenterer analytikeren at leieprisveksten som uteble i høst trolig vil komme tilbake i første halvår, drevet av lavere kontorledighet, økte byggekostnader og dermed også høyere tilpasningskostnader. Han ser også ønske om tilpasninger av lokaler til mer «hybride» kontorløsninger og KPI-justeringen på fem prosent som prisdrivere.

Lite ledig i sentrum med høy standard

Det er særlig i Vika, Aker Brygge, Bjørvika og øvrige sentrumslokasjoner der tilbudet av lokaler er begrenset Skogstad forventer økte leier.

«Virksomheter som søker større lokaler i sentrum med høy standard, har færre lokaler å velge mellom og må forvente økte leier», konkluderer han.

Mer fra EiendomsWatch

Disse eiendomsaktørene har meldt flytting fra Norge i 2022

I løpet av året har flere milliardærer flyttet ut av Norge, og noen av de er knyttet til eiendomsbransjen. Minst tolv personer tilknyttet eiendomsbransjen har flyttet ut av Norge i løpet av 2022,. For de aller fleste er det Sveits som frister mest, men noen velger Italia som sitt nye bosted.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra FinansWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch