EiendomsWatch

Tror prime yield skal tilbake til nivået fra før pandemien

Økt usikkerhet og utsikter til at finansieringskostnadene vil holde seg høyere de nærmeste årene enn hva vi har hatt på en god stund gjør at analyseteamet til Akershus Eiendom venter en reprising av markedet.

STEMNINSSKIFTE: Selv om ikke transaksjonsvolumet har avtatt vesentlig per juni 2022, er stemningsskiftet i markedet tydelig, sier sjeføkonom Kari Due-Andresen i en markedsrapport fra Akershus Eiendom. | Foto: Bård Gudim

Styringsrentene settes opp, risikopåslagene på obligasjonsfinansiering har steget til høye nivåer. Det er også en risiko for at bankene kan stramme inn kredittpraksisen i tiden som kommer .

«Over historien har vi observert en innstramming i kredittpraksis fra bankene når de økonomiske utsiktene svekkes», sier sjeføkonom Kari Due-Andresen i en fersk markedsrapport fra Akershus Eiendom.

Utover våren har også høy inflasjon og geopolitisk uro bidratt til økt usikkerhet i markedene. Likevel synes analyseteamet til eiendomshuset at likviditeten har vært overraskende god gjennom andre kvartal.

«Gitt den markante oppgangen i renter skal også yield på næringseiendom opp, men ikke like raskt som rentene tilsier, slik vi ser det. Vi estimerer at prime yield skal tilbake til nivået fra før pandemien, altså til 3,75 prosent, i løpet av det nærmeste året», skriver hun i rapporten.

For regionale eiendommer med lange kontrakter venter Akershus Eiendom at yieldene vil stige mer.

«Den typiske kjøperen av slik eiendom er relativt rentesensitiv», slås det fast.

Analytikerne tror sentrale eiendommer som kan kapitalisere på den forventede leieprisveksten vil trolig holde seg best i verdi. Eiendommer i områder og segmenter hvor det er enklere å ta ut ekstra leieprisvekst tror de vil klare seg best.

«Til forskjell fra fastrenteprodukter, som statsobligasjoner, gir eiendom beskyttelse mot høy prisvekst. Kontantstrømmen fra eiendom (husleie), kan nemlig vanligvis justeres opp med KPI. Vi tror derfor at interessen for å investere i næringseiendom vil holde seg god, men i likhet med andre aktivaklasser vil prisingen av eiendom også blir utfordret som følge av høyere finansieringskostnader», sier Kari Due-Andresen.

Mer fra EiendomsWatch

Akershus Eiendom justerer opp yield-estimatene, med ett stort unntak

«Selv om vi foreløpig ikke har mange eksempler som faktisk kan bevise at yieldene har økt, ser vi likevel en tydelig bevegelse i markedet», er budskapet fra analysesjef Kari Due-Andresen og resten av analyseteamet i Akershus Eiendom. Nå justeres de fleste yield-estimatene opp.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra FinansWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch