EiendomsWatch

Verdier

I EiendomsWatch jobber vi hver dag med å levere uavhengig, etterrettelig og kritisk journalistikk med fokus på substans – skrevet av journalister som kan det de skriver om.

Redaksjonen jobber blant annet etter følgende retningslinjer:

 • Vi er uavhengige og kritiske.
 • Vi er kritiske til våre kilder, uavhengig av hvem de er og hvor de jobber.
 • Vi går alltid etter substansen i en historie – uansett om den rydder forsiden eller ikke.
 • Vi bruker ikke eksperter som sannhetsvitner og vi utfordrer dem på samme måte som vi utfordrer andre kilder.
 • Vi gir alle hovedpersoner anledning til å komme til orde og forklare sin sak.
 • Vi vurderer alltid verdien og substansen i andre mediers artikler før vi bringer dem videre.
 • Vi tar detaljene i en historie på alvor.

 

FinansWatch jobber etter Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten.

 

 

Retningslinjer for sitatsjekk i EiendomsWatch

 • Uttaler man seg til en journalist må man vente å kunne bli sitert med mindre annet er avtalt. Det gjelder også for EiendomsWatch. Journalisten kan velge å opplyse om at samtalen er ment å siteres, men det er ikke nødvendig for å kunne sitere en kilde. Det er imidlertid god presseskikk å avklare premissene for en samtale.
 • Journalisten forplikter seg til å ta særlig hensyn til kilder som ikke er vant til å opptre i media og uttaler seg som privatpersoner.
 • Kilder som uttaler seg til EiendomsWatch har ikke krav på sitatsjekk før publisering, men dette kan avtales med journalisten før intervjuet.
 • Journalister i EiendomsWatch kan velge å sende sitater til kilden for å unngå faktafeil og misforståelser, hvis det inngås avtale om dette. Det er her ikke snakk om en sitatgodkjenning ettersom kilden i henhold til punktet ovenfor må forvente å bli sitert på det som blir sagt.
 • Redigeringsretten ligger alltid hos journalisten.
 • Journalisten gir en frist for svar på sitatsjekken. Fristen settes ut fra journalistens egen leveringsfrist, sakens aktualitet og karakter. Dersom kilden ikke overholder fristen blir saken publisert som planlagt.
 • Sitatsjekk gjelder sitater, ikke tittel, ingress og øvrig brødtekst.
 • Sitatsjekk er et tilbud til kilden, ikke pr-medarbeidere, spinndoktorer, styreleder eller andre med interesse i artikkelen.

Spørsmål knyttet til verdier og sitatsjekk kan rettes til redaktør Øyvind Henriksen på oh@eiendomswatch.no.

 

 

Regler for ansattes aksjeinvesteringer i EiendomsWatch

 • Journalister i EiendomsWatch kan ikke investere aktivt i norske enkeltaksjer, eller derivater utledet av denne type verdipapirer. Dette inkluderer aktive investeringer i enkeltaksjer til pensjonssparing. Dersom journalisten har felles økonomi med noen i husstanden, skal journalistens nærståendes aksjeinvesteringer oppgis til EiendomsWatchs redaksjonelle ledelse.
 • Kommende medarbeidere som direkte eller indirekte forvalter eiendeler/aksjer i norske virksomheter blir ikke pålagt å selge disse, men må informere ledelsen om eierskap og eventuelt salg av aksjepostene. Medarbeiderne kan etter ansettelse ikke investere ytterligere i aksjer, i henhold til punktet over. Journalister i EiendomsWatch skal ikke skrive om selskaper de selv, eller noen i deres husholdning, har direkte forvaltede enkeltaksjer i.
 • For internasjonale aksjer gjelder samme regler, men da kun for aksjer innenfor journalistens stoffområde.
 • Dersom en journalist i EiendomsWatch deltar i aksjespill eller lignende konkurransen må han/hun ikke velge aksjer innenfor eget stoffområde.

Konkrete tvilstilfeller diskuteres med og avgjøres av redaktør eller sjefredaktør.

Siste nytt

Siste nytt fra FinansWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch