EiendomsWatch

Verdier

I EiendomsWatch jobber vi hver dag med å levere uavhengig, etterrettelig og kritisk journalistikk med fokus på substans – skrevet av journalister som kan det de skriver om.

Redaksjonen jobber blant annet etter følgende retningslinjer:

 • Vi er uavhengige og kritiske.
 • Vi er kritiske til våre kilder, uavhengig av hvem de er og hvor de jobber.
 • Vi går alltid etter substansen i en historie – uansett om den rydder forsiden eller ikke.
 • Vi bruker ikke eksperter som sannhetsvitner og vi utfordrer dem på samme måte som vi utfordrer andre kilder.
 • Vi gir alle hovedpersoner anledning til å komme til orde og forklare sin sak.
 • Vi vurderer alltid verdien og substansen i andre mediers artikler før vi bringer dem videre.
 • Vi tar detaljene i en historie på alvor.

 

FinansWatch jobber etter Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten.

 

 

Retningslinjer for sitatsjekk i EiendomsWatch

 • Uttaler man seg til en journalist må man vente å kunne bli sitert med mindre annet er avtalt. Det gjelder også for EiendomsWatch. Journalisten kan velge å opplyse om at samtalen er ment å siteres, men det er ikke nødvendig for å kunne sitere en kilde. Det er imidlertid god presseskikk å avklare premissene for en samtale.
 • Journalisten forplikter seg til å ta særlig hensyn til kilder som ikke er vant til å opptre i media og uttaler seg som privatpersoner.
 • Kilder som uttaler seg til EiendomsWatch har ikke krav på sitatsjekk før publisering, men dette kan avtales med journalisten før intervjuet.
 • Journalister i EiendomsWatch kan velge å sende sitater til kilden for å unngå faktafeil og misforståelser, hvis det inngås avtale om dette. Det er her ikke snakk om en sitatgodkjenning ettersom kilden i henhold til punktet ovenfor må forvente å bli sitert på det som blir sagt.
 • Redigeringsretten ligger alltid hos journalisten.
 • Journalisten gir en frist for svar på sitatsjekken. Fristen settes ut fra journalistens egen leveringsfrist, sakens aktualitet og karakter. Dersom kilden ikke overholder fristen blir saken publisert som planlagt.
 • Sitatsjekk gjelder sitater, ikke tittel, ingress og øvrig brødtekst.
 • Sitatsjekk er et tilbud til kilden, ikke pr-medarbeidere, spinndoktorer, styreleder eller andre med interesse i artikkelen.

Spørsmål knyttet til verdier og sitatsjekk kan rettes til redaktør Øyvind Henriksen på oh@eiendomswatch.no.

 

 

Regler for ansattes aksjeinvesteringer i EiendomsWatch

 • Journalister i EiendomsWatch kan ikke investere aktivt i norske enkeltaksjer, eller derivater utledet av denne type verdipapirer. Dette inkluderer aktive investeringer i enkeltaksjer til pensjonssparing. Dersom journalisten har felles økonomi med noen i husstanden, skal journalistens nærståendes aksjeinvesteringer oppgis til EiendomsWatchs redaksjonelle ledelse.
 • Kommende medarbeidere som direkte eller indirekte forvalter eiendeler/aksjer i norske virksomheter blir ikke pålagt å selge disse, men må informere ledelsen om eierskap og eventuelt salg av aksjepostene. Medarbeiderne kan etter ansettelse ikke investere ytterligere i aksjer, i henhold til punktet over. Journalister i EiendomsWatch skal ikke skrive om selskaper de selv, eller noen i deres husholdning, har direkte forvaltede enkeltaksjer i.
 • For internasjonale aksjer gjelder samme regler, men da kun for aksjer innenfor journalistens stoffområde.
 • Dersom en journalist i EiendomsWatch deltar i aksjespill eller lignende konkurransen må han/hun ikke velge aksjer innenfor eget stoffområde.

Konkrete tvilstilfeller diskuteres med og avgjøres av redaktør eller sjefredaktør.

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra FinansWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch