EiendomsWatch

Norges Bank rører ikke styringsrenten nå - åpner for raskere hevinger enn tidligere signalisert

Norges Bank holder styringsrenten uendret på 0,75 prosent, mens sentralbanksjef Ida Wolden Bache sier at den mest sannsynlig vil bli satt opp i juni.

ÅPNER FOR RASKERE RENTEHEVING: Norges Bank og sentralbanksjef Ida Wolden Bache signaliserer at styringsrenten kan bli satt raskere opp enn prognosen i forrige pengepolitiske rapport tilsier. | Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,75 prosent, fremgår det av en pressemelding fra Norges Bank.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i juni, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

«Oppgangen i norsk økonomi fortsatte gjennom vinteren. Arbeidsmarkedet er stramt, og ledigheten er lavere enn anslått. Prisveksten internasjonalt har steget videre. Her hjemme har prisene økt noe mindre enn ventet den siste tiden, men stigende lønnsvekst og høyere prisvekst på varene vi importerer ventes å løfte den underliggende inflasjonen fremover», heter det.

I drøftingen av risikobildet var komiteen opptatt av at det er stor usikkerhet om konsekvensene for økonomien av krigen i Ukraina.

«Det er en risiko for at prisveksten internasjonalt tiltar ytterligere samtidig som veksten svekkes. Styringsrenteforventningene ute har steget mye, og det er usikkerhet om hvordan en rask renteoppgang vil påvirke finansmarkedene og aktiviteten hos handelspartnerne. Komiteen var også opptatt av risikoen for at lønns- og prisveksten skyter fart her hjemme. Blir det utsikter til mer varig høy prisvekst, kan renten bli satt raskere opp enn renteprognosen i forrige pengepolitiske rapport tilsier.»

Mer fra EiendomsWatch

Disse eiendomsaktørene har meldt flytting fra Norge i 2022

I løpet av året har flere milliardærer flyttet ut av Norge, og noen av de er knyttet til eiendomsbransjen. Minst tolv personer tilknyttet eiendomsbransjen har flyttet ut av Norge i løpet av 2022,. For de aller fleste er det Sveits som frister mest, men noen velger Italia som sitt nye bosted.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra FinansWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch