Snart kan du kjøpe Tryvannstårnet – dette vil Oslo kommune kvitte seg med

Etter en gjennomgang av eiendommene sine, har Oslo kommune fått anbefalt å selge 26 av dem. Salgsprosessen for en av de mest kjente – Tryvannstårnet – varsles å finne sted i år.
ATTRAKSJON: Tryvannstårnet har vært uten funksjon siden 2017. Mot slutten av 2023 vil Oslo kommune selge den høyprofilerte eiendommen. Christian Ringnes er blant dem som har meldt sin interesse for å gjøre noe med dette. Enten i egen regi, eller at andre tar initiativ. | Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
ATTRAKSJON: Tryvannstårnet har vært uten funksjon siden 2017. Mot slutten av 2023 vil Oslo kommune selge den høyprofilerte eiendommen. Christian Ringnes er blant dem som har meldt sin interesse for å gjøre noe med dette. Enten i egen regi, eller at andre tar initiativ. | Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Vi har nå fått en veldig god og samlet oversikt over alle kommunens ledige bygg og er godt i gang med det nye prosjektet. Planene for de fleste byggene er klare, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen (MDG) i Oslo i en pressemelding.

96 eiendommer med 197 bygninger står ledige, viser en kartlegging Oslo kommune har fått gjort. Nå er det anbefalt tiltak for de aller fleste av dem – hvorav 26 av eiendommene er anbefalt solgt, mens 19 eiendommer er anbefalt revet.

– Allerede i år vil noen bygg rives, noen planlegger vi å legge ut for salg og noen starter vi med å rehabilitere. Salgsinntektene fra de byggene vi selger skal gå til rehabilitering av de byggene vi skal beholde, sier byråden.

Selger tårn, Asker-bygg og sjønære boliger

Et av salgsobjektene til kommunen er Tryvannstårnet, som ble varslet i fjor sommer. I budsjettet for 2023 innarbeidet byrådet 125 millioner kroner til prioriterte tiltak for de ledige byggene over de neste fire årene.

– Vi har en god plan for dette langsiktige arbeidet og er allerede godt i gang med flere prosesser. I år har prosjektet fokus på å klargjøre flere eiendommer for salg og etter planen legger vi blant annet ut Tryvannstårnet for salg mot slutten av 2023, sier Eskil Bråten, direktør i Eiendoms- og byfornyelsesetaten, som leder prosjektet, via pressemeldingen.

Andre aktuelle eiendommer som kommer for salg er ledige bygg i Asker og flere boliger langs Mosseveien, så fort fradeling er gjennomført og allmenheten er sikret tilgang til strandsonen.

Har satt av ekstra midler

Utover salg, anbefales kommunen å beholde 45 bygg og rehabilitere disse til kommunal bruk eller privat utleie. 

– I tillegg til at det er uheldig i seg selv at bygg blir stående tomme over tid, betyr det også økt forfall og reduserte eiendomsverdier. Det er derfor vi nå har satt av ekstra midler til dette arbeidet. Istandsetting og bruk av eksisterende bygg har dessuten en viktig miljøeffekt da alternativet ofte vil være investeringer i ny bygningsmasse, sier Marcussen.

Tidligere i år ble det opprettet et eget oppfølgingsprosjekt for å intensivere arbeidet med kommunens ledige bygg. Prosjektet ledes av Eiendoms og byfornyelsesetaten (EBY), som sammen med kommunens øvrige bygningsforvaltere og Byantikvaren, skal sikre effektiv gjennomføring og oppfølging av tiltak for kommunens ledigstilte bygg. 

Prosjektet har ansvar for å følge opp rehabilitering av utvalgte bygg, salg av bygg som ikke lenger er egnet til kommunale formål og riving av bygg i svært dårlig stand og med liten verneinteresse.

Her er Oslo kommunes egen oversikt over alle eiendommene sine

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også