EiendomsWatch

Bydelen avviser Selvaags planer for Tandbergs gamle radiofabrikk

Bydelspolitikerne i Nordre Aker ønsker å nedskalere Selvaag Boligs boligplaner i Tandbergs gamle radiofabrikk på Brekke, og bevare den gamle monteringshallen.

TOMMEL NED: Selvaag Bolig har levert to forslag til utbygging av Kjelsåsveien 161, men verken PBE, Byantikvaren eller Bydelsutvalget vil anbefale forslagene slik de er i dag. | Foto: Kristin Jarmund Arkitekter

Selvaag Bolig ønsker å omregulere Kjelsåsveien 161, gamle Tandberg Fabrikker, fra industri til boligformål. De har fremmet to alternative planforslag.

Plan- og bygningsetaten (PBE) mener området er godt egnet for boliger, skriver Nordre Aker Budstikke, men anbefaler ikke foreliggende planforslag fremmet. De ønsker reduserte høyder og utnyttelse. Byantikvaren gir heller ikke sin tilslutning, men sier at et omarbeidet alternativ 2, med lavere høyder og et tilpasset arkitektonisk uttrykk, aksepteres som et godt kompromiss mellom utvikling og bevaring.

Byudelsutvalget som ikke hadde sitt første møte for høsten før september fikk utsatt høringsfristen. De slutter seg til PBEs betraktninger for å sikre en god avtrapping og tilpassing til omkringliggende, eksisterende bebyggelse. Dessuten ønsket bydelspolitikerne bevaring av hele Monteringshallen, og ba også om at områdets industrihistoriske verdi som tidligere Tandberg Radiofabrikk synliggjøres 

Mer fra EiendomsWatch

Bonava får bygge 600 boliger i Bergen

Et enstemmig bystyre i Bergen har vedtatt planen som gjør det mulig for Bonava å bygge Bergensmeieriet. Prosjektet omfatter nesten like mange boliger som kommunen godkjente de to foregående årene, ifølge Bonava.

Les også

Siste nytt

Siste nytt fra FinansWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch