Oslo: Planprogram til bystyret

Byrådet har sendt planprogram for kommuneplanens arealdel til bystyret.
ØNSKER MEDVIRKNING: Byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen sier at edvirkning skal stå sentralt i arbeidet med kommunepplanens arealdel. | Foto: Oslo kommune
ØNSKER MEDVIRKNING: Byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen sier at edvirkning skal stå sentralt i arbeidet med kommunepplanens arealdel. | Foto: Oslo kommune

– En grønn by med gode og varierte boligområder, et dynamisk næringsliv, og minimale klimagassutslipp står sentralt i det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen i en pressemelding.

Planprogrammet for nye kommuneplans arealdel bestemmer hvordan arbeidet med den nye arealdel skal organiseres, hva som skal utredes og hvordan medvirkning skal foregå. Dette er nå sendt til bystyret for endelig behandling.

Et variert boligtilbud

I arbeidet med arealdelen skal det også legges til rette for boligbygging med kvalitet og variasjon, og gode bymessige og grønne kvaliteter. Det skal ifølge meldingen legges til rette for et variert boligtilbud, som gir alle befolkningsgrupper mulighet til å bo i alle deler av byen.

Videre beskriver planprogrammet at arealdelen skal tilrettelegge for et differensiert næringsliv der også håndverks- og industribedrifter kan ha sin plass i byen.

Temaer som byrådet foreslår utredet:

Klimagassutslipp, støy og luftforurensning, transport, landskap, naturmangfold og blågrønne strukturer og overvann, folkehelse, barn og unges oppvekstvillkår og kulturminner, kulturmiljø og byform.

Forslag til planprogram lå på høring ved årsskiftet 2020/2021 og kommunen mottok om lag 160 innspill. Innspillene er grundige og omfatter mange ulike temaer. Innspillene vil bli tatt med inn i det videre arbeidet.

– Nå skal bystyret behandle og vedta et planprogram, og deretter vil arbeidet med å utarbeide selve kommuneplanens arealdel starte. Medvirkning skal stå sentralt i arbeidet om hvordan byen skal utvikles framover, sier byråd Marcussen i meldingen.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også