EiendomsWatch

Mener mange meglere må skjerpe kontrollen

Finanstilsynet mener mange eiendomsmeglere ikke har fått på plass god nok kontroll med inn- og utbetalingene i eiendomsoppgjørene.

VIL STRAMME OPP FORETAKENE: Seksjonssjef Anne-Kari Tuv i Finanstilsynet leder oppfølgingen av eiendomsmeglerforetakenes arbeid for å hindre hvitvasking. | Foto: Finanstilsynet/CF-Wesenberg

Finanstilsynet har gjennom en spørreundersøkelse kartlagt norske eiendomsmegleres rutiner for kontroll av pengestrømmene i et eiendomsoppgjør.

Undersøkelsen, der 274 eiendomsmeglerforetak og 613 advokater besvarte tilsynets spørsmål, viser at mange meglere kun sjekker identiteten til avsender i et oppgjør dersom de har grunn til å tro at det er høy risiko for hvitvasking i oppdraget.

Blant respondentene var det 13 prosent av foretakene og 10 prosent av advokatmeglerne som svarte at denne type undersøkelser kun ble gjennomført dersom andre forhold tilsa at det er høy risiko i oppdraget.

Finanstilsynet mener denne praksisen ikke er streng nok, og argumenterer for at man ikke kan legge til grunn at det er kjøper som har innbetalt egenkapitalen. Finanstilsynet krever derfor at undersøkelse av partenes identitet skal gjennomføres i alle oppdrag.

Også i kontrollen av hvem pengene sendes til fant Finanstilsynet svakheter. Kun 4 av 5 meglere svarte at de undersøker at bankkontoen pengene overføres til faktisk tilhører selger. Videre har 5,7 prosent av foretakene og 9,8 prosent av advokatmeglerne sarte at de kun undersøker at pengene går til selger dersom andre forhold tilsier høy risiko i oppdraget.

Igjen mener Finanstilsynet at lista legges for lavt. Finanstilsynet skriver i sin rapport at rutinene for disse aktørene må endre slik at undersøkelsene gjennomføres i alle oppdrag.

Les også:

Finanstilsynet om kontrollen med eiendomsmeglere: – Ser ut til at det mest krevende er å forstå risikoen

Over halvparten av de kontrollerte meglerforetakene bøtelagt for regelbrudd 

Mer fra EiendomsWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra FinansWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch