EiendomsWatch

NBBL: Nye regler for boligsalg påvirker psykologien i boligmarkedet

Boligprisforventningene har tiltatt betydelig den siste måneden. Andelen som forventer stigende boligpriser har økt fra 59 til 65 prosent. - Noe av oppgangen kan sannsynligvis tilskrives nye boligsalgsregler, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.

LOV RAMMER BOLIGFORSYNINGEN: – NBBL forventer at effekten av avhendingsloven på boligtilbudet vil være midlertidig, sier sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i NBBL i en pressemelding. | Foto: NBBL

NBBL fryktet flere juridiske konflikter da de nye reglene for kjøp og salg av boliger (avhendingsloven) ble innført ved nyttår.

– En bieffekt de færreste så for seg var effekten de nye reglene ville få for boligforsyningen. Balansen i boligmarkedet har vært mye mer sensitivt for lovendringene enn ventet, sier sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i NBBL i en pressemelding.

Forventningsstyrt prisspiral

Strengere krav til tilstandsrapporter har medført at selgerne nå bruker lengre tid på å forberede boligen for salg. Færre boliger ute på markedet skjerper kampen om objektene.

Konsekvensen ble den høyeste registrerte prisveksten noensinne i januar.

– NBBL forventer at effekten av avhendingsloven på boligtilbudet vil være midlertidig. Bortfallet av boliger vi nå opplever vil sannsynligvis bli tatt igjen i løpet av vårmånedene. Fundamentalt sett burde priseffekten over tid derfor være nokså moderat.

– Men det forutsetter at ikke psykologien i markedet har blitt endret. Svarene i Boligmarkedsbarometeret indikerer nemlig at forventningene til fremtidig prisstigning har tiltatt. I så fall kan det skape uheldige prisspiraler, der høyere prisforventninger og høyere prisvekst driver hverandre gjensidig, sier Frengstad Bjerknes.

65 prosent venter prisvekst det neste året

Boligmarkedsbarometeret er en diffusjonsindeks basert på et landsrepresentativt utvalg på 1.000 personer som svarer på deres forventninger til boligprisutviklingen, boliglånsrenten og arbeidsmarkedet.

Blant de 1.000 spurte i februar tror 65 prosent på stigende boligpriser det neste året. Kun fem prosent tror på boligprisfall. Resterende respondenter tror enten på uendrede boligpriser eller har ingen formening.

Samtidig forventer hele 85 prosent av respondentene høyere boliglånsrente det neste året. Kun fem prosent av respondentene oppgir at de frykter å miste jobben det neste året.

Samlet innebærer det at Boligmarkedsbarometeret stiger fra 7,1 til 12,3 i februar. Oppgangen skyldes først og fremst at flere forventer høyere boligpriser. Det er kun mindre endringer i forventningene til boliglånsrenten og arbeidsmarkedet.

Mer fra EiendomsWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra FinansWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch