EiendomsWatch

Husbanken sponser ny kunnskap og nytenkning om boligsosialt arbeid og politikk

Husbanken opplyser at de deler ut totalt 270.000 kroner i masterstipend for å utvikle ny kunnskap og nytenkning om boligsosialt arbeid og -politikk.

DELER UT STIPENDER TIL NI OPPGAVER: Rådgiver i Husbanken, Anne Camilla Vaalund, forteller at det kom inn mange gode søknader til masterstipend i år. | Foto: Husbanken

– Vi deler ut stipender på 30.000 kroner til masteroppgaver som berører Husbankens arbeidsfelt hvert år, sier rådgiver i Husbanken, Anne Camilla Vaalund, i en pressemelding.

Det er totalt tolv masterstudenter fordelt på ni oppgaver som får stipend fra Husbanken i år.

Tematisk spennvidde

Temaene spenner vidt: Hvilket potensial har boliger med delte løsninger, som bofellesskap med fellesrom? Det skal Natasha Espelid søke svar på.

Mens Fredrik Dalen og Adrian Søndergaard lurer på om kunstig intelligens kan bidra til mer effektive byggeprosesser.

Gry Brenne og Audun Husdal Pedersen spør om offentlige satsinger på områdeløft har en verdi for private boligaktører om i sitt masterprosjekt, mens Hanna Mørk vil finne ut hvorfor byggeindustrien ikke gjenbruker byggematerialer mer.

Tema for Ingvild Aas Ravlums oppgave, som er en del av et større samarbeidsprosjekt med Tromsø kommune, er hvilke kriterier for bokvalitet bør legges til grunn for planlegging i Tromsø, spesielt med tanke på utfordringer i arktiske byrom.

Bård Ivar Basmo skal intervjue ledere i ti kommuner for å finne svar på hvordan Husbanken kan ta distriktspolitiske hensyn for å understøtte en bærekraftig samfunnsutvikling.

Alternativ til eierlinja?

Det norske boligregimet er todelt, med en stor kommersiell boligsektor og en liten kommunal.

Hanna Skilbrein Bøens oppgave skal se på utviklingen av en bredere kommunal boligpolitikk i norske storbyer: Vil politikken som foreslås i Oslo, Bergen og Trondheim representere et alternativ til eierlinja i norsk boligpolitikk?

– Denne er vi spent på. Det vil være interessant å se om storbyene nærmer seg en tredje boligsektor, altså et alternativ til å kjøpe eller leie på et kommersielt marked, eller leie av kommunen med økonomisk støtte. Innsikten kan også ha overføringsverdi til mindre kommuner med tilsvarende utfordringer, sier Vaalund.

Eierlinja er også tema i Hedvig Marie Westerns og Henriette Husebye Haugs oppgave, men fra en helt annen innfallsvinkel. De skal vurdere hvordan Husbankordningene lån til boligkvalitet og lån til utleiebolig, påvirker vanskeligstiltes evne til å komme inn på eiermarkedet.

Hva er et hjem?

Petter Tomren Ludvigsen berører også eierlinja i sin oppgave om hvilke faktorer det er som gjør en bolig til et hjem. Han spør hva arkitekturen har å si, og hvordan disposisjonsformen (eie/leie) påvirker hjem-følelsen.

Alle prosjektene får altså 30.000 kroner hver i stipend fra Husbanken.

Mer fra EiendomsWatch

Nytt tiltaksforbud hasteinnført i Oslo etter funn av kvikkleire

Plan- og bygningsetaten har sendt ut varsel til eiere av flere hundre eiendommer på Frysja om å ikke gjøre noe som kan medføre risiko for skred. Obos har fått det selskapet kaller en stoppordre og møter Oslo kommune sammen med Stor-Oslo Eiendom for å følge opp situasjonen rundt sitt felles byggeprosjekt.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra FinansWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch