EiendomsWatch

Høyesterett avgjør om du kan eie lufta over huset ditt

Er lufta for alle? Eller kan du påberope deg eiendomsrett over lufta over huset ditt? Spørsmålet er avgjørende i en sak Høyesterett behandler tirsdag og onsdag.

VOSS: Den nye gondolbanen på Voss. Noen hus får de 9 gondolene rett over hustaket. | Foto: Marit Hommedal / NTB

Da Voss Gondol for tre år siden startet driften av den nye gondolbanen opp til toppen av fjellet Hanguren på Vossevangen, fikk en rekke boligeiere gondoltrafikken rett over hustakene sine. På det meste kan en gondol passere hvert 42. sekund, følge dommen fra Gulating lagmannsrett. På det laveste er det snaut elleve meter fra gondolgulvet til takmøne.

Domstolen falt ned på at trass svak rettslig veiledning, hadde boligeierne eiendomsrett over luftrommet over seg. Gondolbanen krenker denne eiendomsretten, konkluderte lagmannsretten. Dermed hadde huseierne ekspropriasjonsrettslig vern og krav på erstatning.

Tirsdag og onsdag ligger overskjønnet til lagmannsretten på Høyesteretts bord. Landets øverste domstol har ansvaret for rettsavklaring, og dommen vil trolig ha stor betydning for om man kan påberope seg eiendomsrett til luftrommet over boligens sin og i så fall hvor høyt opp man skal kunne eie.

– Gondolbanen slik den er bygget, er en varig og permanent plassert infrastrukturløsning av stort fysisk omfang som på det hyppigste og i lav høyde passerer hvert 42. sekund over de eiendommer og bolighus som er berørt av skjønnet, skriver lagmannsretten.

Mer fra EiendomsWatch

Bonava får bygge 600 boliger i Bergen

Et enstemmig bystyre i Bergen har vedtatt planen som gjør det mulig for Bonava å bygge Bergensmeieriet. Prosjektet omfatter nesten like mange boliger som kommunen godkjente de to foregående årene, ifølge Bonava.

Les også

Siste nytt

Siste nytt fra FinansWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch