EiendomsWatch

Storebrand Eiendom-sjefen ser direkteavkastning på 4 prosent i 2022

Storebrand Eiendom-sjef Truls Nergaard merker en noe mer avventende holding i deler av markedet som følge av utviklingen i rentemarkedet og urolighetene i Ukraina.

LEVERER AVKASTNING: Truls Nergaard, leder Storebrand Eiendom, kan vise til en direkteavkastning på 0,9 prosent i første kvartal. | Foto: Sindre Heyerdahl / Storebrand

Storebrand Eiendomsfond Norge KS (SEN) leverte en totalavkastning på 2,4 prosent i første kvartal 2022. Direkteavkastningen er på 0,9 prosent, og verdiendringen i porteføljen på 1,5 prosent. Fondet har 20 eiendommer under forvaltning og var ved utgangen av mars verdivurdert til 16,6 milliarder kroner.

Prime yield kontor har ligget stabilt på 3,3 prosent de siste kvartalene selv om vi har hatt tre renteøkninger siden sommeren 2021.

«Det er usikkerhet i markedet om når disse rentehevingene vil føre til en yieldutgang, men vi ser i deler av markedet tegn til at sentimentet er noe avventende til utviklingen i rentemarkedet og urolighetene i Ukraina», skriver Truls Nergaard, leder Storebrand Eiendom.

Prime yield for logistikk er uendret og holder seg på 4,0 prosent.

«Det er fremdeles sterk etterspørsel etter logistikk-eiendom blant investorer og det forventes at dette vil fortsette i 2022», skriver Storebrand Eiendom-sjefen.

Leieinntekter på 739 millioner

Eiendommene i porteføljen har årlige leieinntekter på 739 millioner kroner og gjenværende leietid på 8,0 år. Noen av kontraktene innenfor logistikkbyggene er lange, og de vekter tungt i porteføljen

Det samme er tilfelle med Scandic Hotels AS, Arcus og DNB, som er fondets tre største leietakere og henholdsvis enbruker i hotelleiendommene, Destilleriveien 11 og hovedleietaker i Solheimsgaten i Bergen.

Samlet areal i porteføljen er 437.035 kvadratmeter. Leieinntektene utgjorde 180,9 millioner kroner i første kvartal 2022, med utleiegrad på 98,6 prosent.

Ser avkastning på 4 prosent

Direkteavkastningen for porteføljen forventes å bli rundt 4,0 prosent for 2022 basert på siste verdivurdering (netto inntekter dividert på porteføljens markedsverdi).

Det er høy utleiegrad med få ledige lokaler og mange fullt utleide bygg i porteføljen, opplyser selskapet.

Mer fra EiendomsWatch

Ny analytiker i Malling hentet fra Veridian

Etter ett år i Veridian Analyse har Peder O. Fjellvang gått over til analytikerstilling i Malling & Co. Der er han blitt en del av et lag som får stadig nye fjes, ifølge den nye arbeidsgiveren.

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra FinansWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch