EiendomsWatch

Nordr kutter klimagassutslippene med 14 prosent i fjor

Nordr reduserte sine samlede klimagassutslipp med 10.000 tonn CO2 fra 2020 til 2021. Dette betyr en reduksjon på 14 prosent. Reduksjonen var størst i egen virksomhet, med 64 prosent, mens reduksjonen fra boligproduksjonen var på 13,5 prosent.

Foto: Nordr

Nordr besluttet i 2021 å likestille reduksjon av klimagasser med mål om aktivitet og inntjening og skal levere 40 prosent reduksjon i CO2 i 2025, sammenlignet med 2015.

– Vi i vår bransje er helt sentrale når det gjelder å sikre at samfunnet oppnår sine mål om reduksjon i klimagassutslipp, sier konstituert konsernsjef for Nordr, Pål Aglen, i en pressemelding fra selskapet.

Klimagassregnskapet for Nordr omfatter både utslipp fra egen virksomhet, som i all hovedsak består av drift av kontorer og bilkjøring til og fra jobb for egne ansatte samt utslipp fra flyreiser, samt utslippene fra bygging av boliger. 99.6 prosent av utslippene til Nordr kommer fra bygging av boliger. Utslippene fra boliger påvirkes av CO2 per BTA (CO2-intensiteteten) og antall BTA (aktivitet) som er ferdigstilt.

– Det jobbes systematisk i hele Nordr for å redusere utslippene, spesielt fra materialer i våre boliger, og vi er spesielt fornøyde med at utslippene pr kvadratmeter (CO2-intesiteten) i boligene har gått ned med 8 prosent siste år, sier direktør for bærekraft i Nord, Audun Blegen.

I egen virksomhet har det over mange år vært jobbet med bedre energiløsninger og dette gir resultater. Vi ser også at vårt langsiktige arbeid med materialer, spesielt med fokus på bruk av lav-karbonbetong, resirkulerte materialer og økt bruk av massivtre, nå gir positive resultater.

I tillegg påvirkes CO2-regnskapet positivt ved at våre ansatte i stadig større grad kjører fossilfritt og at antallet flyreiser fortsetter å falle, selv om koronarestriksjonene startet å slippe taket siste halvår av 2021.

Mer fra EiendomsWatch

KMC Properties kjøper eiendom for 2 milliarder

KMC Properties varsler kjøp av opp til 24 eiendommer og en tomt i Norge, Sverige, Tyskland, Belgia, Polen, Finland og Danmark fra industriselskapet Bewi. Selskapet. – Dette er en transaksjon som endrer KMC Properties, sier administrerende direktør Liv Malvik.

Les også

Siste nytt

Siste nytt fra FinansWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch