De tre aktørene bak Økern S er enige om et felles planforslag

De tre aktørene bak Økern S er enige om et felles, helhetlig komplett planforslag; å utvikle Økern fra å være industriøyer til å bli hjertet i Hovinbyen. Det oppdaterte, komplette planforslaget er nå sendt til førstegangsbehandling i Plan- og bygningsetaten.
Foto: Dark arkitekter
Foto: Dark arkitekter

Skanska Eiendomsutvikling, Bane Nor Eiendom og KLP Eiendom er enige om et felles helhetlig grep for utviklingen av Økern sentrum i sitt oppdaterte planforslag. Andelen boliger er tilnærmet doblet. Parken, større møteplasser samt en barnehage er opprettholdt. Dark Design Group, med selskapene Dark Arkitekter og Lark landskap, håndterer reguleringsprosessen. De tre utviklerne har hver sine arkitekter: Mens Bane Nor Eiendom har hyret inn NSW Arkitektur, får Skanska bistand fra Løvseth og Partners, og Dark Arkitekter er engasjert av KLP.

– Drivkraften bak det oppdaterte planforslaget er oppdragsgivernes felles visjon. Som et resultat av et godt samarbeid har vi skapt noen felles forventninger. Vi har sett mye til ulike byboligprosjekter i Hovinbyen samt kjente byutviklingsprosjekter som Tjuvholmen og Vulkan – og det er nettopp det vi ønsker å kunne tilby på Økern; et levende bymiljø med et variert kulturliv og mattilbud, der sosiale møteplasser står i sentrum, sier Charlotte Helleland i Dark Design Group.

Foto: Dark Arkitekter
Foto: Dark Arkitekter

Bane Nor Eiendom har justert sitt prosjekt langs Alnabanen, slik at planforslaget som nå er sendt til PBE inneholder 650 boenheter samlet sett.

– Når Økern forvandles fra industriområde til grønt bygulv med blant annet idrettsparker og flere sosiale møteplasser vil dette bli et attraktivt sted å bo og oppholde seg i – for alle aldersgrupper. Ny barnehage og bilfrie rekreasjonsområder vil også gjøre det enkelt for småbarnsfamilier å bosette seg her. Behovet for flere urbane men trygge nabolag i Oslo er stort, påpeker Knut Yngve Larsen, som er prosjektsjef i Bane Nor Eiendom.

Et grønt bygulv for byen

Eksisterende næringsbebyggelse for industri og lager skal omreguleres til bolig, næring, handel, tjenesteyting, bevertning samt kulturliv. Det skal bygges tett med høy kvalitet og blanding av funksjoner. Nye grønne forbindelser og spennende byrom skal etableres i samspill med aktive fasader på gateplan. I tillegg blir det nye og bedre gang-/og sykkelforbindelser til Økern T-banestasjon samt omkringliggende nabolag.

Foto: Dark arkitekter
Foto: Dark arkitekter

Ifølge Larsen er målet å gi byen et bærekraftig og levende bygulv.

– Økern skal bli et nytt bysentrum ikke bare for de som skal bo og jobbe der, men også for resten av byens innbyggere. Det skal være et levende bygulv som hensyntar logistikk-utfordringer og behovet for grønne byrom. Det skal være lav biltrafikk, og derfor legger vi opp til bedre sykkel- og gangstier, sier han og legger til at førsteetasjene med utadrettede funksjoner også skal skape mer liv og mer trygget for de som oppholder seg her.

Gjenåpning av Hovinbekken

Det oppdaterte planforslaget har som mål å legge til rette for en helhetlig utvikling av Økern med økt grad av bymessige kvaliteter og grep som kan forbedre bygulvet i bydelen.

Foto: Dark Arkitekter
Foto: Dark Arkitekter

En rekke forhold knyttet til området, som Hovinbekken, infrastrukturen for transport (tognettet bl.a.) samt den høyspente nedgravingen, har bidratt til å gjøre planleggingen spesielt utfordrende. Nå skal bl.a. Hovinbakken gjenåpnes, slik at en åpen delstrøm vil renne gjennom området i vest. Der vil det etableres et større torg med en dam som hovedattraksjon på det ene torget. Åpningen av delstrømmen er i tillegg et miljøtiltak for å håndtere overvann.

– Ettersom Hovinbekken er et av forholdene som har gjort planleggingen spesielt utfordrende, har det vært avgjørende for oss å kunne sette sammen et tverrfaglig team tidlig i prosjekteringen – med eksperter innen logistikk, natur, vann, bomiljø – i tillegg til oss arkitekter. Hovinbekken blir den sentrale nerven gjennom hele området, sier Helleland.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også

HAR GÅTT BORT: Advokat Pål Martin Sand. | Photo: Dæhlin Sand Advokatfirma

Pål Martin Sand er død