Pandox: – En betydelig oppdemmet etterspørsel etter å reise og møtes blant både fritids- og forretningsreisende

Pandox har lagt frem resultat for fjerde kvartal og 2021, og ser en klar etterspørsel etter innenlandsreiser både innen fritids- og forretningssegmentet.
ØKT BOOKING: Lettelsene av restriksjoner som har komet den nylig har resultert i økt booking både fra privatpersoner og bedrifter, sier administrerende direktør Liia Nõu | Foto: Pandox
ØKT BOOKING: Lettelsene av restriksjoner som har komet den nylig har resultert i økt booking både fra privatpersoner og bedrifter, sier administrerende direktør Liia Nõu | Foto: Pandox

Svenske Pandox, der Eiendomsspar eier rundt 25 prosent av aksjene og Sundt-søsknene Helene og Christian Sundt tilsammen eier rundt 25 prosent, har lagt frem tall for fjerde kvartal 2021. 

Inntekter fra eiendomsforvaltningen endte på 648 millioner svenske kroner i fjerde kvartal 2021, opp fra 570 millioner samme kvartal i 2020. Like for like og justert for valutaeffekter var økningen på 18 prosent. For hele 2021 økte inntektene fra eiendomsforvaltning til 2422 millioner kroner, fra 2399 millioner året før. Like for like og justert for valutaeffekter var oppgangen seks prosent.

I all hovedsak besto Pandox’ inntekter av kontraktsfestede minimumsleier og faste leier innen eiendomsforvaltning. Bidragsbeløpet fra inntektsbasert leie og inntekter fra operatøraktiviteter var høyere enn i tredje kvartal.

I fjerde kvartal utgjorde belegget for sammenlignbare enheter i forretningssegmentene Eiendomsforvaltning og Operatørvirksomhet henholdsvis 51 og 38 prosent, mot 22 og 12 prosent samme periode i 2020.

Bunnlinjen kom i pluss

Ebitda endte på 521 millioner kroner i fjerde kvartal, opp fra 378 samme kvartal året før. Helårets ebitda endte på 1868 millioner, opp fra 1699 millioner i 2020.

Kvartalets resultat endte på 258 millioner kroner, opp fra -305 millioner i fjerde kvartal 2020. Her er urealiserte verdiendringer på eiendomsinvesteringer inkludert i tallene. Denne posten utgjør 97 millioner kroner. For hele 2021 endte resultatet på 609 millioner kroner, opp fra -1408 millioner kroner året før. Her er de urealiserte verdiendringene på eiendomsinvesteringer som utgjør -368 millioner kroner inkludert.

Kvartalets fortjeneste per aksje var 1,41 kroner, opp fra -1,63 kroner samme kvartal i 2020. For 2021 var fortjenesten per aksje 3,32 kroner, opp fra -7,61 kroner i 2020.

Ny finansdirektør og nytt hotell

I løpet av kvartalet har selskapet ansatt Anneli Lindblom som ny finansdirektør.

Pandox har også kjøpt Aparthotel Adagio Edinburgh Royal Mile. Prisen var 40,5 millioner britiske pund.

Administrerende direktør Liia Nõu viser til at selskapet har mottatt støtte i forbindelse med pandemien, når hun sier det ikke er foreslått utbytte for 2021.

God etterspørsel

I rapporten melder selskapet at hotelletterspørselen var god i det meste av fjerde kvartal, støttet av økte forretningsreiser, stabile fritidsreiser og god gjennomsnittlig prisutvikling generelt. Etterspørselen avtok gradvis i løpet av andre halvdel av kvartalet på grunn av en ny virusvariant som førte til økte infeksjonsrater og nye restriksjoner.

De nasjonale og regionale hotellmarkedene hadde den beste utviklingen igjen i fjerde kvartal, med Storbritannia som fortsatt på toppen. Belegget i de nordiske regionale markedene var periodevis godt på linje med 2019-nivåene, når man sammenligner de hotellene som faktisk var åpne.

Utviklingen i fjerde kvartal er en klar indikasjon på at den underliggende etterspørselen er sterk og at det er en betydelig oppdemmet etterspørsel blant både fritids- og forretningsreisende etter å reise og møte personlig – og denne etterspørselen vokser med hver nye runde med restriksjoner.

Så langt i første kvartal, som sesongmessig tradisjonelt er årets svakeste, har hotelletterspørselen vært høyere enn i tilsvarende periode i fjor.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også