EiendomsWatch

Klaveness Marine forplikter seg til strakstiltakene for bærekraftige bygg og boliger

Klaveness Marine Real Estate har tilsluttet seg strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

BLIR MED PÅ TILTAK: Eiendomsteamet i Klaveness Marine består av investeringsdirektør Anne Jevne, leder for eiendom, Carl Arnold Johansen, og forvaltningssjef Erik Frogndahl. | Foto: Klaveness Marine

Ved å signere 10 strakstiltak forplikter Klaveness Marine seg til at det bygges grønt, skriver Grønn Byggalianse i en pressemelding.

Strakstiltakene er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050, som er utviklet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom for å sikre grønn omstilling i næringen. Til nå har over 50 boligutviklere, offentlige og private eiendomsselskaper og forvaltere sluttet seg til tiltakene. Eiendomssektorens veikart og tilhørende 10 strakstiltak ble utarbeidet i 2016.

– Dette er vi svært fornøyd med. Vi ser frem til å jobbe enda mer aktivt med bærekraft og eiendom, sier leder for eiendom i Klaveness Marine, Carl Arnold Johansen, i pressemeldingen.

Han sier at selskapet har satt i gang en rekke prosjekter for å bedre ivareta bærekrafthensyn i eiendomsporteføljen.

– Vi har tro på at strakstiltakene vil hjelpe oss med å skape mer systematikk og kontinuitet i de delene av dette arbeidet som omhandler klima og miljø, sier Johansen.

Klaveness Marine slutter seg til de ti originale strakstiltakene, men en ny liste med strakstiltak er like rundt hjørnet. Den skal etter planen lanseres i november.

Dette er strakstiltakene i dag:

  • Miljøsertifisere organisasjonen (ISO 14001 eller Miljøfyrtårn for mindre bedrifter)
  • Fjerne fossil oppvarming (olje og gass), også til topplast
  • Kun kjøpe bygningsprodukter uten innhold av helse- og miljøfarlige stoffer
  • Innføre miljøledelsessystem, for eksempel en BREEAM-In-Use gjennomgang, på hele porteføljen og sette opp plan for kontinuerlig forbedring av byggene
  • Gjennomføre en utredning om hva takflatene kan og bør brukes til, som for eksempel overvannshåndtering, energiproduksjon, rekreasjonsareal eller birøkt
  • Premiere innovative løsninger og diskutere risikohåndtering, for eksempel gjennom å sette av en egen post i budsjettet for risiko ved utprøving av nye løsninger
  • Kreve at arkitekten utarbeider plan for hvordan materialene kan demonteres og gjenbrukes ved ombygging eller riving og tilstrebe å finne løsninger og materialer som gir minst mulig avfall
  • Bestille energibudsjett for beregnet reelt energibruk (i tillegg til beregningskrav i TEK) og dokumentasjon av hvilke tiltak som er gjort for å få ned forventet reelt energibruk i drift av bygget
  • Etterspørre og prioritere bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp (dokumentert gjennom EPD (Environmental Product Declaration)
  • Etterspørre fossilfri byggeplass

Mer fra EiendomsWatch

Flere tilbake på hjemmekontor

Høsten ser ut til å trekke flere tilbake til hjemmekontor. Fra juni er andelen som svarer at de primært jobber fra hjemmekontor doblet.

NVE krever flere undersøkelser av kvikkleiren på Skøyen

Statlige NVE og eksterne geoteknikere ber Oslo kommune om å utrede skredfaren nærmere etter kvikkleirefunnet som utløste byggeforbud på Oslos vestkant. Men kommunen må vente på skriftlige svar fra direktoratet før de kan gå videre med håndteringen.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra FinansWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch