EiendomsWatch

Statsbygg leier Nordlandsbankens gamle lokaler for å samle aktører i Statens Hus

Statsbygg har tidligere stått bak nybygg som huser flere ulike statlige virksomheter i distriktene, nå gjør de for første gang det samme grepet ved å leie i markedet.

PANORAMA: Statsbygg samlokaliserer flere virksomheter i Sandnessjøen i Nordlandsbankens gamle lokaler, like til venstre for det høye leilighetshotellet med glassfasade midt i bildet | Foto: Statsbygg

Statens hus-pilotene er et ledd i arbeidet med å bygge sterke kompetansemiljøer gjennom i hele landet gjennom en jevnere fordeling av offentlige arbeidsplasser.

Nå samles sju offentlige og private virksomheter i det tidligere bygget til Nordlandsbanken i Sandnessjøen sentrum: Fiskeridirektoratet, Distriktssenteret, Helgeland Regionråd, Tverrfaglig opplæringskontor, Studiesenter RKK, VID Vitenskapelig høyskole og Revisjon Midt-Norge.

– I distriktene har det mye for seg å samle offentlige aktører som holder til i samme by eller tettsted. For det første får innbyggerne bedre tilgjengelighet til tjenestene. De ansatte får et større tverrfaglig kompetansemiljø, og arbeidsmiljøet blir mer attraktivt med tanke på rekruttering. I tillegg kan kostnader til møterom, kantine og andre fellesarealer deles på flere, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i en pressemelding fra Statsbygg.

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet er Statsbygg nå rådgiver i forprosjekter for pilot Statens hus på fire ulike steder i landet.

Pilotene i Narvik, Orkland, Lyngdal og på Stad har flere ulike delmål. Flere av pilotene vurderer økonomiske og administrative konsekvenser av samlokalisering, og har nytte av Statsbyggs bistand i dette.

Eiendommen var tidligere kontoret til Nordlandsbanken og eies av Driftspartner, der Torbjørn Folgerø er hovedaksjonær.

Mer fra EiendomsWatch

Svensk boligaktør jakter norsk partner

Co-living-aktøren Allihoop ønsker å etablere seg utenfor Sverige. – Oslo er en veldig interessant by som vi trenger å lære mer om, sier Milad Barosen, toppsjef og medgründer, til EiendomsWatch.

Les også

Siste nytt

Siste nytt fra FinansWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger