EiendomsWatch

Vil rive bensinstasjon og bygge seks etasjer

Eiendomsutviklerne Øyvind Antonsen og Chris Andre Lillejords selskaper, samt IK Lykke Eiendom ønsker å rive bensinstasjonen i Elgeseter gate 16 i Trondheim og bygge et seks etasjers næringsbygg

RIVES: Utbyggerne ønsker å erstatte Shell-stasjonen med et seks etasjers høyt næringsbygg | Foto: Google Maps

Utviklerne har vært i kontakt med St. Olavs hospital og ser på muligheter for et bygg som kan kobler til det underjordiske kulvertnettet til sykehuset.

–Denne eiendommen er én av de siste eiendommene så tett innpå sykehusområdet at den kan fungere som en del av den medisinske byen på Øya, sier Harald Bjørlykke i Borg Forvaltning til Adresseavisa. Bjørlykke er prosjektleder for utbyggerne og representerer tomteeierne.

Det er søkt om dispensasjon for å kunne bygge høyere enn reguleringsplanen for tomta tillater. Politikerne i bygningsrådet skal etter planen behandle saken tirsdag. Kommuneadministrasjonens innstilling er at dispensasjonssøknaden avslås.

Virsdag vil Arbeiderpartiets Roar Aas ifølge Adressa fremme et forslag i bygningsrådet som dispensasjon til å bygge i seks etasjer. Forslaget fremmes på vegne av Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet, og vil dermed etter alt å dømme få flertall.

Mer fra EiendomsWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra FinansWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch