SSB oppjusterer inflasjonsprognosen

Statistisk sentralbyrå (SSB) har presentert økonomiske utsikter. Under overskriften «Norsk økonomi er på vei opp, men krigen i Ukraina skaper stor usikkerhet» gjemmer det seg beskjedne endringer i prognosene sammenlignet med desember-rapporten.
VENTER ØKT INFLASJON: Forsker Thomas von Brasch presenterte konjunkturtendensene for Norge under en pressekonferanse hos Statistisk sentralbyrå (SSB) i Oslo torsdag. | Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
VENTER ØKT INFLASJON: Forsker Thomas von Brasch presenterte konjunkturtendensene for Norge under en pressekonferanse hos Statistisk sentralbyrå (SSB) i Oslo torsdag. | Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Våre prognoser anslår en vekst i BNP Fastlands-Norge på 3,6 prosent i år, før den avtar til rundt 2 prosent i resten av prognoseperioden. Veksten er noe nedjustert sammenliknet med prognosene fra desember. Det skyldes både utbruddet av omikron og krigen i Ukraina, sier Thomas von Brasch i en kommentar fra SSB.

SSB skriver at krigen i Ukraina skaper betydelig lavere vekstutsikter for Norges handelspartnere, noe som igjen vil legge en demper på norsk økonomi.

«Høye energipriser og flaskehalser i produksjonen av varer og tjenester preger for tiden internasjonal økonomi, og forverres av sanksjonene mot Russland», heter det i rapporten.

Og nettopp energiprisene er en av de tungtveiende årsakene til at inflasjonsprognosen for inneværende år er jekket opp fra 2,6 til 3,3 prosent. Lønnsveksten ventes til 3,6 prosent.

Prognosene er laget under en forutsetning om at krigen i Ukraina vil være over i løpet av et par måneder.

Det ventes fire rentehevinger i 2022, og en styringsrente på 1,5 prosent ved utgangen av året. I 2023 ventes det at Norges Bank hever styringsrenten én gang, til 1,75 prosent.

– I sum anslår vi at norsk økonomi vil være nær konjunkturnøytral i årene framover. Det betyr stabil og moderat vekst, og et normalt nivå på arbeidsledigheten, sier Thomas von Brasch.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også