Bakkegruppen vil øke inntektene til 1,7-1,8 milliarder

Bakkegruppen rapporterer om høy aktivitet i rekkehussegmentet og solide inntekter fra Mittegetlokale-satsningen. I 2022 og 2023 ventes kraftige inntektshopp.
SER GODE TIDER: Morthen Bakke i Bakkegruppen venter økte inntekter i andre halvår 2022 og 2023. | Foto: Bakkegruppen
SER GODE TIDER: Morthen Bakke i Bakkegruppen venter økte inntekter i andre halvår 2022 og 2023. | Foto: Bakkegruppen

Bakkegruppen har i løpet av 2021 fortsatt å levere resultater i tråd med selskapets forventninger, skriver selskapet i rapporten for fjerde kvartal. Aktiviteten er fortsatt høy i rekkehus-segmentet. og effekten av Mittegetlokale på konsernets resultater er nå betydelig.

Bidrag til konsernets resultat fra Bakke Leiligheter er fortsatt på et lavere nivå i forhold til 2020, siden flere av Bakke Leiligheters prosjekter nylig er ferdigstilt. Selskapet fokuserer nå på å markedsføre nye prosjekter.

På konsernnivå ble det levert totalt 329 enheter til kunder i løpet av 2021 og totalt 57 lagerenheter fra Mittegetlokale.

Kraftig økning i boligsalget

Konsernets salg fra boligdivisjonen har vist en betydelig økning i 2021 med akkumulert bruttosalg per 31. desember på 2164 millioner kroner, opp fra 1231 millioner kroner i 2020.

Rekkehus- og leilighetssalg utgjorde henholdsvis 984 og 648 millioner kroner i 2021. Salget i Mittegetlokale beløp seg til 532 millioner kroner.

Bakkegruppen forventer at salget for 2022 vil bli redusert i de første seks månedene av 2022 sammenlignet med fjoråret på grunn av redusert antall leiligheter tilgjengelig for salg.

Økt topp- og bunnlinje

Totalt leverte Bakkegruppen et driftsresultat på 71 millioner kroner i 2021, mot 58 millioner kroner i 2020.

EBITDA for 2021 var 85 millioner kroner, mot 70 millioner kroner for 2020.

Totale driftsinntekter utgjorde 1459,3 millioner kroner, opp fra 1071,8 millioner kroner i 2020.

Ser inntekter på 1700-1800 millioner

Utsiktene for 2022 er generelt gode, opplyser selskapet, som tror inntektene vil øke til mellom 1700 og 1800 millioner kroner.

«Vi forventer at rekkehusdivisjonen vil levere noe høyere inntekter for året sammenlignet med 2020, grunnet et økt antall av prosjekter under produksjon. Mittegetlokale forventes å få økt innvirkning på konsernets inntekter i 2022», heter det i rapporten.

Selv om marginene forventes å bli noe redusert, regner Bakkegruppen med at EBITDA for 2022 vil vise ytterligere forbedring.

Innen Bakke Apartments forventes totale inntekter og EBITDA i 2022 å være på linje med 2021. Bakke Apartments fokuserer på å skalere virksomheten for videre utvikling ved å utvikle eksisterende tomtebank. Selskapet planlegger å starte salg i flere prosjekter i Bakke Leiligheter i løpet av de siste månedene av 2022. Det forventes derfor en kraftig økning i inntekter og EBITDA fra 2023 og videre.

Økte kostnader har gitt høyere salgspriser

Prisene på byggemateriale har steget det siste året, dette har påvirket produksjonskostnadene i Bakke sin rekkehusproduksjon.

«Vi har vært i stand til å oppveie prisøkningen med tilsvarende økninger i salgspriser, men det er en risiko for at ytterligere prisøkninger kan påvirke marginene i Bakke», heter det.

Her finner du hele rapporten

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også