EiendomsWatch

Dårlig nytt for eplehageutbyggere i Oslo – småhusplanen foreslås innskjerpet

Byrådet i Oslo vil stramme inn småhusplanen med mindre utbygging av hver tomt.

FORESLÅR INNSKJERPINGER: Byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen, tar til orde for innskjerpinger av småhusplanen for Oslo | Foto: Hanna Johre / NTB

– Vi ønsker å ta vare på småhusområdenes særpreg og verne grønne kvaliteter. Vi vil derfor stramme inn småhusplanen med mindre utbygging, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen i en pressemelding.

Plan- og bygningsetaten har laget et forslag til revidert plan som nå skal på høring til beboere, berørte og andre som ønsker å gi innspill innen 30. mai.

– Viktig å bevare vegetasjon

Oslo regulerer stadig mer til grøntområder, men grøntregnskapet viser også en tilbakegang av vegetasjon særlig i ytre by. Det meste av nedgangen kan forklares med fortetting i småhusområdene og i stor grad er det private hager i småhusområdene som krymper, fremgår det av meldingen.

– Det er flere grunner til at det er viktig å bevare vegetasjon, og særlig trær. Vegetasjon og grønt er viktig for folk og fremmer god helse og trivsel. I tillegg er vegetasjon viktig for blant annet biologisk mangfold, luftkvalitet og overvannshåndtering, sier byråden.

Hun sier de ønsker å ta bedre vare på småhusområdene med mindre fortetting, samtidig som man reviderer høyhusstrategien for å kunne bygge høyere på egnede steder ved kollektivknutepunkt,

Mindre utnyttelse av tomter

– De viktigste endringene Plan- og bygningsetaten foreslår er en reduksjon i den tillatte utnyttelsen av tomtene, at det innføres en minstestørrelse på tomten per boenhet og at trær, terreng og vegetasjon skal bli bedre tatt vare på enn i dag. Spesielt trær skal få et sterkere vern, sier avdelingsdirektør for byutvikling Hanne Sophie Solhaug i Plan- og bygningsetaten.

De viktigste endringene er:


• Minste tillatte tomtestørrelse er 600 kvadratmeter for hver boenhet

• Minste avstand mellom bebyggelse er 8 meter

• Tillatt utnyttelse pr tomt reduseres fra 24 til 16 prosent

• Minimum 65 prosent av tomtens areal skal holdes fri for terrenginngrep

• Bevaring av det grønne styrkes og trevernet blir tydeligere

• Håndtering av overvann ivaretas i bestemmelsene

• Foreslåtte bestemmelser vil bidra til mindre riving av eksisterende bebyggelse

• Parkering etter den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm

Mer fra EiendomsWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra FinansWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch