Dårlig nytt for eplehageutbyggere i Oslo – småhusplanen foreslås innskjerpet

Byrådet i Oslo vil stramme inn småhusplanen med mindre utbygging av hver tomt.
FORESLÅR INNSKJERPINGER: Byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen, tar til orde for innskjerpinger av småhusplanen for Oslo | Foto: Hanna Johre / NTB
FORESLÅR INNSKJERPINGER: Byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen, tar til orde for innskjerpinger av småhusplanen for Oslo | Foto: Hanna Johre / NTB

– Vi ønsker å ta vare på småhusområdenes særpreg og verne grønne kvaliteter. Vi vil derfor stramme inn småhusplanen med mindre utbygging, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen i en pressemelding.

Plan- og bygningsetaten har laget et forslag til revidert plan som nå skal på høring til beboere, berørte og andre som ønsker å gi innspill innen 30. mai.

– Viktig å bevare vegetasjon

Oslo regulerer stadig mer til grøntområder, men grøntregnskapet viser også en tilbakegang av vegetasjon særlig i ytre by. Det meste av nedgangen kan forklares med fortetting i småhusområdene og i stor grad er det private hager i småhusområdene som krymper, fremgår det av meldingen.

– Det er flere grunner til at det er viktig å bevare vegetasjon, og særlig trær. Vegetasjon og grønt er viktig for folk og fremmer god helse og trivsel. I tillegg er vegetasjon viktig for blant annet biologisk mangfold, luftkvalitet og overvannshåndtering, sier byråden.

Hun sier de ønsker å ta bedre vare på småhusområdene med mindre fortetting, samtidig som man reviderer høyhusstrategien for å kunne bygge høyere på egnede steder ved kollektivknutepunkt,

Mindre utnyttelse av tomter

– De viktigste endringene Plan- og bygningsetaten foreslår er en reduksjon i den tillatte utnyttelsen av tomtene, at det innføres en minstestørrelse på tomten per boenhet og at trær, terreng og vegetasjon skal bli bedre tatt vare på enn i dag. Spesielt trær skal få et sterkere vern, sier avdelingsdirektør for byutvikling Hanne Sophie Solhaug i Plan- og bygningsetaten.

De viktigste endringene er:


• Minste tillatte tomtestørrelse er 600 kvadratmeter for hver boenhet

• Minste avstand mellom bebyggelse er 8 meter

• Tillatt utnyttelse pr tomt reduseres fra 24 til 16 prosent

• Minimum 65 prosent av tomtens areal skal holdes fri for terrenginngrep

• Bevaring av det grønne styrkes og trevernet blir tydeligere

• Håndtering av overvann ivaretas i bestemmelsene

• Foreslåtte bestemmelser vil bidra til mindre riving av eksisterende bebyggelse

• Parkering etter den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også