EiendomsWatch

Småhusplanen i Oslo: Midlertidig forbud mot alle former for tiltak

Forslaget til endring av Småhusplanen i Oslo får umiddelbare konsekvenser for en rekke utbyggere. Det blir nærmest full stopp for nye søknader knyttet til prosjekter omfattet av reguleringsplanen.

FULL STOPP? Det blir midlertidig forbud mot alle former for tiltak i påvente av at revidert småhusplan vedtas. | Foto: Lise Åserud / NTB

Tirsdag kveld kom nyheten om at byrådet i Oslo ønsker å stramme inn småhusplanen, hvor en av ambisjonene er å verne om grønne kvaliteter.

Plan- og bygningsetaten har laget et forslag til revidert plan som nå skal på høring til beboere, berørte og andre som ønsker å gi innspill innen 30. mai. Noen av de viktigste endringene er at tillatt utnyttelse pr tomt reduseres fra 24 til 16 prosent, samt at minste tillatte tomtestørrelse foreslås å være 600 kvadratmeter for hver boenhet.

Forslaget får umiddelbare konsekvenser for en rekke utbyggere. Plan- og bygningsetaten varslet onsdag at de ønsker å legge ned midlertidig forbud mot tiltak for områdene som i dag er omfattet av reguleringsplan S-4220 (Småhusplanen).

I områder som er omfattet av et midlertidig forbud mot tiltak kan man ikke gjennomføre noen form for tiltak etter plan- og bygningsloven, med mindre disse tiltakene eksplisitt er unntatt fra forbudet.

«Et midlertidig forbud mot tiltak er derfor en slags sikkerhetsventil for å hindre endringer som ikke er ønskelige mens man lager en ny reguleringsplan for området», skriver PBE i brevet.

«I utgangspunktet gjelder et midlertidig forbud mot tiltak for absolutt alle former for tiltak, inkludert tiltak som ikke er søknadspliktige», heter det videre.

Siden dette forbudet vil gjelde for et så stort område, vil PBE unnta enkelte typer tiltak, som i begrenset grad vil påvirke de forholdene som revisjonen skal ivareta.

«På denne måten må ikke all utvikling og tilpasning av bebyggelse stoppe helt opp frem til en revidert plan er gjeldende. Disse tiltakene kan søkes om, saksbehandles og gjennomføres på vanlig måte, etter gjeldende småhusplan», skriver PBE.

Les også:

Dårlig nytt for eplehageutbyggere i Oslo – småhusplanen foreslås innskjerpet

Mer fra EiendomsWatch

Nytt tiltaksforbud hasteinnført i Oslo etter funn av kvikkleire

Plan- og bygningsetaten har sendt ut varsel til eiere av flere hundre eiendommer på Frysja om å ikke gjøre noe som kan medføre risiko for skred. Obos har fått det selskapet kaller en stoppordre og møter Oslo kommune sammen med Stor-Oslo Eiendom for å følge opp situasjonen rundt sitt felles byggeprosjekt.

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra FinansWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch