AF Gruppen: Rekordhøy ordrereserve, men utfordrende innen bygg

Lønnsomheten i AF Gruppen er negativt påvirket av prisøkninger for råvarer og leveranseutfordringer som følge av geopolitisk uro. Selskapet melder også om svakt boligsalg og har gjort avsetninger for fremtidige tap, spesielt i porteføljen fra AF Nybygg.
Foto: AF Gruppen
Foto: AF Gruppen

AF Gruppen leverer god vekst for 1. kvartal 2022, og har rekordhøy ordrereserve ved utgangen av kvartalet. Omsetningen økte med 9 prosent sammenliknet med samme kvartal i fjor, til 6809 millioner kroner. Resultat før skatt ble 209 millioner kroner.

Omsetningen for første kvartal steg ni prosent fra 6209 millioner kroner i 2020 til 6809 millioner kroner. Resultat før skatt falt fra 245 millioner til 209 millioner kroner. Dette ga en resultatmargin på 3,1 prosent, ned fra 4,0.

AF Gruppen opplyser at «svært høy» ordreinngang ga en ordrereserve på 42.697 millioner kroner ved utgangen av kvartalet, opp fra 33.818 millioner.

Kontantstrøm fra driften ble 607 millioner, mot 205 millioner tilsvarende periode for ett år siden. Per 31. mars hadde AF Gruppen netto rentebærende fordringer på 371 millioner, opp fra 46 millioner. Resultat per aksje for kvartalet ble 1,39 kroner, ned fra 1,55 kroner samme periode i fjor. Styret har foreslått et utbytte på 6,50 kroner per aksje, som er på linje med fjorårets.

Råvare- og energipriser påvirket negativt

– Det er gledelig med rekordhøy ordrereserve og at virksomhetsområdene Anlegg, Offshore og Energi og Miljø leverer svært gode resultater i kvartalet. Samtidig er det lønnsomhetsutfordringer i flere av byggenhetene som følge av ringvirkningene fra krigen i Ukraina og nye nedstengninger i Kina. Økte råvare- og energipriser samt leveranseutfordringer har påvirket resultatene negativt i dette kvartalet. Vi jobber tett med byggherrer, leverandører og underentreprenører for å sikre stabilitet og lønnsomhet for prosjektene, sier konsernsjef i AF Gruppen, Amund Tøftum, i en pressemelding.

Selskapet inkluderer også tall fra underentreprenører i skadestatistikken, og H1-verdien for første kvartal falt fra 1,5 til 0,9.

Gjort avsetninger for tap i AF Nybygg

«Omsetningen for Bygg økte betraktelig sammenlignet med samme periode i fjor, men lønnsomheten var lav i kvartalet. Prisutviklingen for råvarer som stål og trevare påvirker byggenhetenes lønnsomhet negativt. Det er både gjort avsetninger for fremtidige tap, spesielt i porteføljen fra AF Nybygg, og nedjustert estimater som følge av økte materialpriser» heter det i meldingen.

Til tross for prisutviklingen utmerket Haga & Berg seg med et svært godt resultat i 1. kvartal. AF Bygg Oslo og Åsane Byggmesterforretning leverte også gode resultater i kvartalet.

Betonmast leverte samlet sett svak lønnsomhet i kvartalet, og aktivitetsnivået var på samme nivå som samme periode i fjor. Høye materialpriser påvirker også enhetene i Betonmast, og det er stor variasjon i resultatene til enhetene.

Lavt salg av boliger

Eiendom hadde et lavt salg av boliger i kvartalet. Det er seks boligprosjekter under produksjon ved utgangen av kvartalet, og salgsgraden i igangsatte prosjekter er 86 prosent.

I kvartalet ble det inngått avtale om salg av alle aksjene i selskapet som eier hotell- og kontorbygningen Karvesvingen 7 på Hasle i Oslo. Bygget er 21 056 BTA kvm, og AF Eiendoms andel av salget er 49,5 %. Transaksjonen ble gjennomført i april 2022.

Energi og Miljø hadde en god start på året med marginforbedring og høy ordreinngang. AF Decom leverer rive- og gjenvinningstjenester med god lønnsomhet.AF Energi leverte resultat under forventning i kvartalet, med varierende lønnsomhet i prosjektporteføljen.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også