EiendomsWatch

Knapt ledige kombinasjonslokaler i de mest populære områdene

Mer arealkrevende leietagerne som ser etter tilpassede eller nyere bygg i Drammensregionen må trolig flytte noe lenger ut i randsonene for å finne passende eiendom, mener analytikerne i Malling & Co.

SER MOT RANDSONEN: Analtyikerne Haakon Ødegaard og Herman F. Ness i Malling & Co tror arealkrevende logistikkleietagere i Drammensregionen må ut i randsonene for å finne passende og nyere bygg. | Foto: Malling & Co

Drammensregionen opplever høy aktivitet i andre halvdel av 2021, melder Malling & Co i sin vinterrapport for 2021/2022.

Investeringsaktiviteten har vært sterkt, og kontorleiemarkedet har blomstret opp etter en periode der bedriftene har vært avventende. Også industrisegmentet opplever stabil og sterk aktivitet.

«Det er mye utvikling i Drammensregionen frem mot 2025, som er fokus i det lokale næringseiendomsmarkedet. Både jernbane, vei og offentlig sektor har store byggeprosjekter på gang. Dette vil skape muligheter innen leasing, investeringer og utvikling de neste årene», heter det i rapporten.

Per september var ledig kontorareal i Drammen rundt 6,2 prosent og rundt 2,7 prosent for industri-og logistikklokaler.

Lav industriledighet

Logistikk og lager har klart seg svært godt gjennom Covid-19. I populære områder som f.eks som Liertoppen og Kobbervikdalen er ledigheten nær null. I tillegg er det begrenset med tomter for utbygging der de neste årene. Kombinasjonslokaler som er leid ut her på 10-15-års kontrakter har oppnådd skarp yield tett på 4,0 prosent.

«Resultatet er at de større, mer arealkrevende leietakerne som ser etter tilpassede eller nyere bygg må flytte noe lenger ut i randsonene for å finne passende eiendom. Hanekleiva, Røyken og Eikerbygdene har ferdigregulerte og tilgjengelige tomter nær E18 og E134», sier analytikerne i rapporten.

De sier videre at konvertering til bolig, endret arealbehov, og ønske om energi- og miljøeffektive bygg er hoveddriverne for bedrifter som flytter eller vurderer flytting.

«Denne trenden vil sannsynligvis gavne utviklere av moderne prosjekter i de nevnte områdene utenfor Drammen by», kommenterer analytikerne.

Vil ha kontor nær Strømsø torg

Investorer som ser etter kontorbygg har fokus rettet mot området rundt Strømsø Torg og langs aksen som følger Dr. Hansteinsgate fra Quality River Station Hotel.

«Rundt Strømsø Torg har flere eiere og utbyggere slått sammen bygg og kjøpte verdiskapende prosjekter. Det er også en del pågående rehabilitering og tillegg prosjekter, og noen av disse har også skiftet eiere det siste året. Vi tror at det vil være en økning i investeringsaktiviteten i denne delen av byen fremover», sier analytikerne.

Mer fra EiendomsWatch

Flere tilbake på hjemmekontor

Høsten ser ut til å trekke flere tilbake til hjemmekontor. Fra juni er andelen som svarer at de primært jobber fra hjemmekontor doblet.

NVE krever flere undersøkelser av kvikkleiren på Skøyen

Statlige NVE og eksterne geoteknikere ber Oslo kommune om å utrede skredfaren nærmere etter kvikkleirefunnet som utløste byggeforbud på Oslos vestkant. Men kommunen må vente på skriftlige svar fra direktoratet før de kan gå videre med håndteringen.

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra FinansWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch