Investeringer og leiejusteringer sendte Aka-inntektene opp

Administrerende direktør Jane K. Gravbråten i Aka er spent på hva økende inflasjon og renter vil ha å si for markedet for handelseiendommer fremover.
TOPPENE: Administrerende direktør Jane K. Gravbråten sammen med finansdirektør Thomas Simonsen (t.v) og investeringsdirektør Hallvard Thoresen. | Foto: Per Tore Molvær
TOPPENE: Administrerende direktør Jane K. Gravbråten sammen med finansdirektør Thomas Simonsen (t.v) og investeringsdirektør Hallvard Thoresen. | Foto: Per Tore Molvær

Aka-konsernets regnskap for første tertial 2022 viser nok et solid delårsresultat for med økte leieinntekter og gode resultater fra underliggende drift og forvaltning av eiendomsporteføljen, skriver selskapet i en pressemelding.

Leieinntektene var 208,6 millioner kroner, en økning på 12,3 millioner kroner mot tilsvarende periode i fjor. Økningen tilskrives gjennomførte eiendomsinvesteringer, samt årlig KPI-regulering av husleiene.

Resultat før skatt var 65,1 millioner kroner, mot 107,9 millioner kroner per første tertial 2021.

Nedgangen i resultat før skatt mot i fjor er relatert til resultatført gevinst fra salg av eiendom i 2021.

– I tråd med budsjett

Finansdirektør Thomas Simonsen konstaterer at Aka har innledet året bra og at resultatet totalt sett er i tråd med budsjett.

– Fundamentet til Aka er meget solid og vi har et bra utgangspunkt for å prestere gode resultater i tiden fremover. Vi er godt sikret mot kommende renteøkninger og har kapital til å fortsatt være en synlig aktør i transaksjonsmarkedet, sier finansdirektøren i meldingen.

Aka har i løpet av tertialet overtatt to nye eiendommer; et handelsbygg på Stord og et byggevarehus i Askim med henholdsvis Brødrene Dahl og Neumann Bygg som leietakere, begge på lange leiekontrakter.

Videre er Aka involvert i flere prosesser for kjøp av eiendom som forventes å bli gjennomført i løpet av året.

– Attraktivt for investorer

– Eiendomsmarkedet har i løpet av første tertial vært attraktivt for investorer og handelseiendommer har vært høyt priset. Basert på økende inflasjon og renter blir det interessant å følge utviklingen i dette markedet fremover. Som en aktør med langsiktige ambisjoner om videre vekst vil vi fortsette å søke lønnsomme eiendomsinvesteringer, uttaler administrerende direktør Jane K. Gravbråten.

«Etter full gjenåpning av samfunnet etter covid-19 har arbeidet med løpende drift og forvaltning av eiendommene normalisert seg. Etterspørselen og investeringsviljen hos leietakerne er god, med et felles ønske om fortsatt samarbeid rundt videreutvikling av eksisterende eiendommer. Samtidig ser Aka på potensiale for ytterligere utviklingsprosjekter på eksisterende tomtearealer», fremgår det av meldingen.

Har 230 eiendommer

Per første tertial 2022 eier Aka, direkte eller indirekte, en landsdekkende eiendomsportefølje bestående av 515.000 kvadratmeter næringsarealer, fordelt på 230 eiendommer med en samlet årlig leieinntekt på 749 millioner kroner, hvorav 53 prosent av inntektene kommer fra utleie til dagligvaresegmentet.

Vektet gjenværende leietid i porteføljen var per april 7,3 år og ledig areal utgjorde 0,7 prosent.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også