EiendomsWatch

KLP skrev opp eiendomsverdiene med 5,5 milliarder i 2021

KLP Eiendom leverte en avkastning på 10,2 prosent i 2021. Store deler av resultatet kommer fra en oppskriving av eiendomsverdiene.

STERKT 2021: Administrerende direktør Gunnar Gjørtz og resten av staben i KLP Eiendom leverte 8,5 milliarder i netto inntekter fra eiendom i 2021. 5,4 av dette kom fra verdijusteringer. | Foto: KLP

KLPs investeringer i eiendom, inkludert norske og internasjonale eiendomsfond, var ved årsskifte verdsatt til 90,9 milliarder kroner. Det er 10,5 milliarder mer enn ved inngangen til 2021. Det fremgår av KLPs rapport for fjerde kvartal.

Eiendomsinvesteringene utgjør nå 13,8 prosent av den såkalte kollektivporteføljen til selskapet – altså midlene selskapet forvalter for pensjonskundene. Dette er opp 0,5 prosentpoeng fra 2020.

Avkastningen fra eiendomsinvesteringene var i 2021 på 10,2 prosent, opp fra 6,8 prosent i 2020.

Verdien av eiendomsinvesteringene ble skrevet opp med 2,8 milliarder kroner i fjerde kvartal og totalt 5,5 milliarder kroner for året.

Nettoinntektene leieinntekter fra eiendommene var i fjerde kvartal 785 millioner kroner, opp fra 753 milliarder i tilsvarende kvartal i 2020. For året samlet var netto leieinntekter på 3 milliarder mot 2,9 i 2020.

Ved utgangen av 2021 hadde KLP 4,1 milliarder plasser i eiendomsfond. Dette er en betydelig oppgang fra året før. Ved inngangen til 2021 var tilvarende beløp 1,4 milliarder.

Les mer om KLP Eiendom:

KLP Eiendom har tapt flere budrunder i år: – Det er ikke slik at vi kjøper for enhver pris

KLP har overtatt milliardeiendom i Sverige

Andreas L. Farberg investerte 5 milliarder kroner i eiendomsfond fra soverommet 

Mer fra EiendomsWatch

Nytt tiltaksforbud hasteinnført i Oslo etter funn av kvikkleire

Plan- og bygningsetaten har sendt ut varsel til eiere av flere hundre eiendommer på Frysja om å ikke gjøre noe som kan medføre risiko for skred. Obos har fått det selskapet kaller en stoppordre og møter Oslo kommune sammen med Stor-Oslo Eiendom for å følge opp situasjonen rundt sitt felles byggeprosjekt.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra FinansWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch