Eiendomsutviklere kjemper for Vækerø stasjon: – Vi vil betale!

Skal grunneierne få sin etterlengtede T-banestasjon på Vækerø i Oslo må finansieringsproblemene til Fornebubanen løses. Men tiden er knapp og før grunneierne åpner pengesekken prøver de å få til det samme som utbyggere på bærumssiden – økt utnyttelse i prosjektene sine.
BANEBIDRAG: I juni skal Oslo bystyre sluttbehandle Oslopakke 3 og dermed avgjøre Fornebubanens skjebne. Nå vil Løvenskiold Eiendom og resten av Vækerø næringseiendom grunneierlag bidra til å redde Vækerø stasjon ved å følge modellen som aktører på bærumssiden brukte for å øke sitt grunneierbidrag. Bildene til venstre er skisser av Vækerø laget for grunneierlaget og deres talsperson Jens Jalland, administrerende direktør i Løvenskiold Eiendom. | Foto: NielsTorp+ / Løvenskiold Eiendom
BANEBIDRAG: I juni skal Oslo bystyre sluttbehandle Oslopakke 3 og dermed avgjøre Fornebubanens skjebne. Nå vil Løvenskiold Eiendom og resten av Vækerø næringseiendom grunneierlag bidra til å redde Vækerø stasjon ved å følge modellen som aktører på bærumssiden brukte for å øke sitt grunneierbidrag. Bildene til venstre er skisser av Vækerø laget for grunneierlaget og deres talsperson Jens Jalland, administrerende direktør i Løvenskiold Eiendom. | Foto: NielsTorp+ / Løvenskiold Eiendom

Prosessen rundt Fornebubanen er inne i en avgjørende fase knyttet til valg av stasjoner og finansieringsløsninger.

– Stasjonen gir en mulighet til å utvikle området på en annen måte. Det er det man skal betale bidrag for. Vi vil betale! Kommunen vil at vi skal betale! Og da er jeg helt sikker på at vi skal finne løsninger på de juridiske utfordringene, sier administrerende direktør Jens Jalland i Løvenskiold Eiendom til EiendomsWatch.

Han er talsperson for en gruppe av ulike grunneiere med utviklingsplaner på Vækerø i Oslo. I tillegg til Løvenskiold består Vækerø næringseiendom grunneierlag av Norsk Hydros Pensjonskasse, Vedal, Selmer Eiendom, Backe Eiendom og Eiendomsspar.

Ønsker seg «Fornebumodellen»

Siden januar har grunneierne jobbet med å få med seg Oslo kommune på sin side. Så har Vækerø stasjon blitt pekt på som en kostnad det går an å kutte i Fornebubanen for å dekke inn noe av budsjettsprekken på flere milliarder kroner.

Men det mener Jalland er en svært dårlig idé.

– Vi ser ingen grunn til at man skal saldere bort Vækerø stasjon når vi mener at den blir selvfinansierende til slutt. Vi mener at Vækerø stasjon kommer til å bli selvfinansierende gjennom en utvikling med tilhørende banebidrag, sier han.

Eiendomsaktørene har løpende kontakt med Oslo kommune via Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY).

– Nå har vi en god prosess med EBY som vi jobber etter. Det vi har uttalt hele veien er at vi baserer samtalene på Fornebumodellen, en sti som er gått opp før – både juridisk og med de som bygger der ute. Det er også sånn vi opplever vår motpart, eller medspiller, EBY på – at dette er slik vi bør gjøre det på Vækerø også, sier Jalland.

Oslo ber staten om hjelp til å få inn mer penger fra grunneiere til Fornebubanen

Enkelt forklart er Fornebumodellen Jalland sikter til en løsning eiendomsselskaper fikk til med Bærum kommune og Viken fylkeskommune i forbindelse med eiendomsutvikling langs den delen av Fornebubanen som går gjennom Bærum.

Utbyggere som Obos og Selvaag Bolig fikk betale et bidrag til Fornebubanen med et kronebeløp per kvadratmeter som kan bygges utover det som var begrensningen i en tidligere kommunedelplan.

Ser store muligheter

Ifølge Jalland besitter grunneierlaget totalt cirka 170.000 kvadratmeter grunnareal i området. Aktørene vil både rehabilitere, transformere og føre opp helt nye bygninger til både nærings- og boligformål.

– Så det er mange ting som kommer til å se helt annerledes ut i fremtiden på Vækerø. Men det er det politikerne beslutter som avgjør.

Selger av Portal Skøyen sier langdryge reguleringsprosesser og usikkerhet rundt Fornebubanen påvirket salgsviljen

Grunneierlaget har fått arkitektkontoret NielsTorp+ til å tegne opp noen skisser, såkalte mulighetsbilder.

– Vi er opptatt av at de folkevalgte i Oslo og lokalmiljøet i Ullern skal se de store mulighetene ved å utvikle Vækerø. Vi vil få frem et bedre kunnskapsgrunnlag og engasjement om hva Vækerø kan bli i fremtiden, sier Jalland.

Trafikkmaskin

Passasjergrunnlaget for en ny T-banestasjon på Vækerø er «formidabelt», ifølge en analyse Norconsult har gjennomført på vegne av grunneierlaget.

– Selv uten utvikling på Vækerø vil passasjertallet på Vækerø stasjon tilsvare stasjoner som Tveita, Økern, Furuset og Grorud. Dette gir faktisk dagens Vækerø en 22. plass av totalt 101 stasjoner i T-banenettet i Oslo og Bærum. Med utvikling av Vækerø som en destinasjon vil dette regnestykket se enda bedre ut for Oslo, sier Jalland.

Tror økte bompenger kan gi løft for Lysaker i kontormarkedet

Høytrafikkerte E18 går tvers gjennom Vækerø og forbinder området med kontortunge Skøyen, Lysaker og Fornebu.

Løvenskiold-sjefen mener det er god grunn til be myndighetene om å prioritere den planlagte T-banestasjonen på Vækerø.

– I dag er det fantastisk kollektivdekning her fordi alle bussene som skal til og fra Fornebu stopper på Vækerø. Når Fornebubanen er i drift i 2029 forsvinner alle bussene. Hvis man ikke bygger stasjonen på Vækerø vil da alle de tusenvis av menneskene som går av og på bussen nå i et høyfrekvent busstilbud måtte kjøre bil i stedet? Politikerne vil kunne skape masse biltrafikk gjennom sine valg, er det god miljøpolitikk, spør Jalland.

Reguleringstidens tann

I slutten av november skrev EiendomsWatch at grunneierne håpet på en snarlig oppstart i reguleringsplanene for Vækerø. Tidligere hadde Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo gitt signaler om at det kunne skje ved årsskiftet 2021/22.

Men rett før nyttår kom PBE med en beskjed om at også det blir utsatt.

«Vi beklager å måtte informere om at vår antagelse om planoppstart ved årsskiftet 2021/2022 ikke lar seg gjennomføre. Usikkerhet rundt fremdrift i andre planer og ressurstilgang i avdelingen gjør det vanskelig å si noe konkret om nytt tidspunkt for oppstart av regulering for Vækerø. Vi antar imidlertid at det tidligst kan skje i 2023», skrev PBE i et brev til grunneierne.

– Vi har ikke oppfattet at utbyggingen av Vækerø-stasjon har vært truet før den siste tiden. Så har det vært få anledninger til å snakke om muligheter for Vækerø i denne prosessen. Vi har vært opptatt av at PBE skal sette i gang arbeidet med en områdeplan, et arbeid som så langt ikke har vært prioritert fra deres side, sier Jalland.

Oslo kommune mangler 412 millioner fra grunneiere til Fornebubanen – nå møter flere opp for å redde Vækerø stasjon

Få daglige oppdateringer fra EiendomsWatch – meld deg på vårt nyhetsbrev her.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også