Veidekkes 2021-tall: – Holdt stø kurs

Toppsjefen i Veidekke omtaler en gledelig utvikling for selskapet etter dagens resultatslipp for fjerde kvartal og 2021. Konsernet vil gi årsresultatet som utbytte til aksjonærene.
TOPP: Veidekke ledes av konsernsjef Jimmy Bengtsson. | Foto: Veidekke ASA
TOPP: Veidekke ledes av konsernsjef Jimmy Bengtsson. | Foto: Veidekke ASA

– Veidekke har holdt stø kurs gjennom 2021, som også fjerde kvartal bekrefter. Vi styrket lønnsomheten gjennom året og leverte et bedre resultat enn i fjor på noe lavere omsetning, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson i en børsmelding.

Veidekke omsatte for 10,2 milliarder kroner i fjerde kvartal (mot 10,3 milliarder i samme kvartal 2020) og endte med et resultat før skatt på 393 millioner.

Norsk byggeaktivitet trekker opp

Ved årsslutt hadde konsernet en ordrereserve på 38,1 milliarder kroner. I fjorårets siste kvartal fikk den norske byggvirksomheten flere nye kontrakter:

  • Gladengveien 12–14. Boligprosjekt i Oslo for Ferd Eiendom. Kontraktsverdi 398 millioner kroner.
  • P-hus Sola. Parkeringshus ved Sola lufthavn i Stavanger for Kruse Smith. Kontraktsverdi 352 millioner kroner.
  • Frysjaparken felt B. Boligprosjekt i Oslo for Stor-Oslo Eiendom. Kontraktsverdi 342 millioner kroner.
  • Dælenenga flerbrukshall. Flerbrukshall for Oslo KF. Kontraktsverdi 248 millioner kroner.
  • Stålverket Torg. Boligprosjekt på Hamar for Obos. Kontraktsverdi 205 millioner kroner.

– I kvartalet, som for året under ett, er det Infrastruktur Norge som viser størst fremgang. Samtidig øker Bygg Norge også lønnsomheten fra fjoråret, mens virksomheten i Danmark fortsetter å levere gode marginer, sier Bengtsson.

Ifølge resultatrapporten var det nettopp infrastrukturvirksomhetene som økte resultatet og forbedret lønnsomheten. De øvrige virksomhetene hadde noe svakere resultat enn året før, og nedgangen er i stor grad knyttet til lavere omsetning.

Samlet resultatmargin var 3,9 prosent, på nivå med fjerde kvartal 2020. Alle virksomhetsområdene styrket lønnsomheten fra fjoråret, med unntak av den svenske byggvirksomheten, som hadde et svakt kvartal.

Styret i Veidekke foreslår å gi et utbytte til eierne sine på 7 kroner per aksje, som er rett under årsresultatet 7,1 kroner per aksje.

Smittefravær kan true prosjekter

Selskapet forventer å fortsatt kunne bli påvirket av covid-19 fremover ved at utbruddet av omikronvarianten gir et høyt sykefravær i samfunnet.

«Utover smitteproblematikk og sykefravær preges risikobildet i kjølvannet av covid-19-pandemien også av mulige utfordringer med leveranse av varer og komponenter samt mer volatile råvarepriser», står det i kvartalsrapportens avsnitt om risiko.

Veidekke er et rent entreprenørselskap etter at konsernets eiendomsvirksomhet ble solgt til et konsortium bestående av Fredensborg, Fredensborg Bolig, Norwegian Property og Union Real Estate Fund III Holding sommeren 2020.

Les rapporten her.

Få daglige oppdateringer fra EiendomsWatch – meld deg på vårt nyhetsbrev her.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også