BNL: «Et alvorlig inngripende tiltak som vil forverre situasjonen for en presset byggenæring»

Lovproposisjonen om midlertidig ansettelse og innleie er kommet og Regjeringen har fremmet det Byggenæringens Landsforening karakteriserer som en rekke inngripende tiltak med svært store konsekvenser for byggenæringen.
ER KRITISK: Byggenæringens Landsforening, ledet av Nina Solli, har liten sans for innholdet i lovproposisjonen om midlertidig ansettelse og innleie. | Foto: BNL/Eva Helene Storm Hanssen
ER KRITISK: Byggenæringens Landsforening, ledet av Nina Solli, har liten sans for innholdet i lovproposisjonen om midlertidig ansettelse og innleie. | Foto: BNL/Eva Helene Storm Hanssen

«Vårt hovedbudskap er: La regelverket fra 2019 få virke. Tallene fra Opinions siste undersøkelse viser at grunnbemanningen i byggenæringen har økt siden 2019. En majoritet av våre medlemsbedrifter har økt antall fast ansatte i denne perioden. Utviklingen går altså i riktig retning, og da er det et unødvendig sjansespill med et så inngripende tiltak som forbud mot innleie», heter det i en pressemelding fraByggenæringens Landsforening (BNL)

Ifølge Opinion sier BNLs medlemsbedrifter at de mest sannsynlige alternativene til innleie er økt bruk av midlertidige ansettelser (21 prosent), økt bruk av underleverandører (19 prosent) eller økt bruk av overtid (15 prosent). Åtte prosent varsler en økning i antall fast ansatte dersom forbudet kommer på plass.

«Ytterligere byrder på Norges største fastlands- og distriktsnæring»

«Byggenæringen er på vei inn i en perfekt storm med økte råvarepriser, mangel på personell, økte renter, uro i logistikk-kjedene og krig i Europa. I en slik situasjon forventer vi mer forståelse fra Regjeringen, og ikke at de legger ytterligere byrder på Norges største fastlands- og distriktsnæring», heter det.

Det varsles at forskriftsendringen om innleieforbud trer i kraft i 2023. Departementet vil fremlegge overgangsordninger for allerede bindende kontrakter..

I tillegg til forbudet vil regjeringen oppheve adgangen til å leie inn ved arbeid av midlertidig karakter. Dette vil i praksis innebære et forbud mot innleie for BNLs bedrifter som ikke er bundet av tariffavtale (med fagforening med innstillingsrett).

«Dette er ikke trepartssamarbeid»

«Nå skal vi gå grundig gjennom Stortingsproposisjonen. Dette er et svært inngripende og unødvendig tiltak, basert utelukkende på ideologi og helt løsrevet fra fakta. Som arbeidsgiverorganisasjon har vi hatt lange tradisjoner for godt samarbeid i trepartssamarbeidet, og vi har samme mål. Hovedregelen skal være fast ansettelse, men en prosjektbasert næring som byggenæringen, har behov for noe fleksibilitet. Dette lovforslaget er utarbeidet uten samarbeid med oss og uten å høre på fakta og konsekvensvurderinger. Regjeringen sier de vektlegger trepartssamarbeid, de omtaler det i Hurdalsplattformen, men de avviser oss når vi trenger dialog. Dette er ikke trepartssamarbeid», skriver BNL.

Få daglige oppdateringer fra EiendomsWatch – meld deg på vårt nyhetsbrev her.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også