Akas resultat svekket, men ledelsen ser lyst på fremtiden: – Vi er tålmodige og stoler på vår langsiktige strategi

I årets fire første måneder oppnådde Aka en solid vekst i leieinntekter, som demmer opp for en del av de økte rentekostnadene. 
I PLUSS: Akas finansdirektør Thomas A. Simonsen, adm.dir. Jane K. Gravbråten og eiendomsdirektør Rolf Hammerengen. | Foto: Aka
I PLUSS: Akas finansdirektør Thomas A. Simonsen, adm.dir. Jane K. Gravbråten og eiendomsdirektør Rolf Hammerengen. | Foto: Aka

Aka kan vise til et sterkt delårsresultat for første tertial 2024, med en betydelig økning i leieinntektene. Totale leieinntekter steg til 240 millioner kroner, opp fra 227 millioner i samme periode i fjor. 

Denne veksten tilskrives både investeringer gjennomført etter 1. tertial 2023 og årlig oppregulering av leier fra 1. januar 2024. Driftsresultatet økte til 150 millioner kroner fra 140 millioner fra tilsvarende periode i 2023. 

Imidlertid opplevde Aka en nedgang i resultat før skatt, som endte på 42 millioner kroner mot 62 millioner året før.

Renta og dansk satsing trekker ned

Nedgangen skyldes hovedsakelig økte rentekostnader og negative resultatandeler fra det tilknyttede selskapet DK Retail Invest AS, som hadde engangskostnader knyttet til etableringen. Aka har investert i 22 Rema 1000-butikker i Danmark gjennom selskapet, med ytterligere overtakelser planlagt i løpet av året.

– Vi er tålmodige og stoler på vår langsiktige strategi som har resultert i et stort antall eiendomsinvesteringer med god lønnsomhet. I februar kunne vi endelig markere overtakelsen av første pulje med dagligvareeiendommer i Danmark og vi gleder oss til å tilegne oss enda mer erfaring og kunnskap om et nytt geografisk marked, sier Akas administrerende direktør Jane K. Gravbråten i en pressemelding.

Til tross for utfordringene har Aka opprettholdt en solid likviditetsreserve på 427 millioner kroner, inkludert 392,8 millioner kroner tilgjengelig på kassekreditt.

Gravbråten fremhever at selskapet fortsatt ser god utvikling i den underliggende eiendomsdriften, og at de jobber aktivt med bærekraftinitiativer, inkludert installasjon av solcelleanlegg og etablering av hurtigladere for elbiler.

Dagligvare dominerer

Per juni 2024 eier Aka, direkte eller indirekte, en portefølje bestående av 259 eiendommer og 557.000 kvadratmeter med en samlet årlig leieinntekt på 909 millioner kroner. Av disse inntektene kommer 56 prosent fra utleie til dagligvaresegmentet. 

Vektet gjenværende leietid i porteføljen var 7,6 år og utleid areal var 99 prosent. Tallene inkluderer gjennomført overtakelse av 22 eiendommer i Danmark som Aka er teknisk og kommersiell forvalter av, og resterende 42 eiendommer i transaksjonen forventes overtatt i løpet av 2024.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Les også