Veidekke-sjefen: – Vi skal hjelpe kundene våre til å ta gode klimavalg i sine prosjekter

Veidekke skal ta en aktiv rolle i overgangen til et klimanøytralt samfunn. – Å finne frem til løsningene som gir størst effekt, fordrer samarbeid fra tidlig fase mellom byggherre, rådgivere og entreprenør, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson.
HAR KLIMAAMBISJONER: Veidekke-sjef Jimmy Bengtsson har satt bærekraft på kartet i selskapet. | Foto: Veidekke ASA
HAR KLIMAAMBISJONER: Veidekke-sjef Jimmy Bengtsson har satt bærekraft på kartet i selskapet. | Foto: Veidekke ASA

Veidekke publiserte mandag sin års- og bærekraftrapport. Selskapet var i 2015 blant de første virksomhetene på Oslo Børs som sluttet seg til FNs klimamål, og konsernet skjerpet i 2021 sitt eget klimamål, til å nå klimanøytralitet i hele verdikjeden før 2045, det vil si netto null utslipp. Utslippene skal kuttes lineært.

Veidekke har satt opp klimagassbudsjett for hvert enkelt virksomhetsområde og følger opp klimamålene på linje med økonomiske mål og HMS-mål.

– Vi har en uttalt strategi om at Veidekke skal ta en aktiv rolle i overgangen til et klimanøytralt samfunn, og det gjør vi ved å hjelpe kundene våre til å ta gode klimavalg i sine prosjekter. Å finne frem til løsningene som gir størst effekt, fordrer samarbeid fra tidlig fase mellom byggherre, rådgivere og entreprenør, og her ønsker vi å koble vår ekspertise med kunder som har høye ambisjoner, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke i en børsmelding.

Har brutt ned klimamålene

Veidekke støtter FNs 17 bærekraftmål og har besluttet at virksomheten skal drives i tråd med UN Global Compacts ti prinsipper for ansvarlig næringsliv.

Selskapet trekker frem fem av målene som særlig relevante; God utdanning (nr. 4), likestilling mellom kjønnene (nr. 5), anstendig arbeid og økonomisk vekst (nr. 8), stoppe klimaendringene (nr. 13) og fred og rettferdighet (nr. 16).

I løpet av 2021 har konsernet brutt klimamålene ned på klimabudsjetter for hvert enkelt virksomhetsområde.

«Dette har gitt organisasjonen større innsikt i hvordan virksomheten påvirker klimaet og har vekket nysgjerrighet og oppmerksomhet om hva som må til for å redusere utslippene», skriver selskapet i bærekraftrapporten.

Veidekke utarbeider klimaplan, en overgangsplan til nullutslippssamfunnet som viser prioriterte tiltak for å nå klimamålene suksessivt år for år.

EUs taksonomi for bærekraftige aktiviteter

EU innfører et klassifiseringssystem, den såkalte taksonomien, med kriterier for å avgjøre om en aktivitet kan anses som bærekraftig. Systemet trådte i kraft 1. januar 2022 i EU, og Veidekke rapporterer for 2021på «eligibility», altså hvor stor andel av aktiviteten taksonomien har kriteriesett for.

Taksonomien har kriteriesett for 89 prosent av Veidekkes aktiviteter. De 11 prosent av aktivitetene som det per 2021 ikke finnes kriteriesett for, er knyttet til asfalt- og pukk og grusvirksomheten i Norge og Sverige.

Videre er 91 prosent av driftskostnadene (Opex) og 85 prosent av investeringene (Capex) omfattet av taksonomiens kriteriesett.

Rendyrket entreprenør

I 2021 økte Veidekke resultatet til tilnærmet samme nivå som før salget av eiendomsvirksomheten. Veidekke er nå en rendyrket entreprenør, med fokus på operativ drift og kort vei fra ledelse til prosjekt. Organiseringen i tilsvarende virksomhetsområder for bygg og infrastruktur i både Norge og Sverige understreker dette fokuset.

– Ukraina skaper usikkerhet

Konsernet gikk inn i 2022 med en ordrereserve som ifølge selskapet gir et godt grunnlag for aktiviteten i det kommende året.

«Veidekke har en solid finansiell stilling og er i god posisjon for videre lønnsom vekst, selv om invasjonen i Ukraina kan bety mer usikkerhet rundt markedsutviklingen fremover», heter det i meldingen.

- Etter to år der pandemien preget verden, kom det grusomme angrepet på Ukraina, som har ført til store lidelser for de som er rammet og har skapt ny usikkerhet for fremtiden. Utover de enorme humanitære konsekvensene, venter vi at krigen også vil prege verdensøkonomien og det globale risikobildet fremover, og vi følger naturligvis utviklingen nøye, sier Bengtsson.

Du finner hele års- og bærekraftrapporten her

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også