Nyhavna Utvikling, Norconsult og Veidekke lanserer klyngesamarbeid for byggebransjen i Trøndelag

Nyhavna Utvikling blir en 350.000 kvadratmeter stor test- og utviklingsarena for innovasjon og utvikling for BAE-bransjen. Veidekke og Norconsult er blant aktørene som inngår lange leiekontrakter.
HAR SIGNERT AVTALE: Fra venstre: Øyvind Wanderås, direktør Norconsult Trondheim, Erik Erlien, daglig leder Nyhavna Utvikling AS og Torgeir Wiig, regiondirektør Veidekke Bygg Trøndelag. | Foto: Nyhavna Utvikling
HAR SIGNERT AVTALE: Fra venstre: Øyvind Wanderås, direktør Norconsult Trondheim, Erik Erlien, daglig leder Nyhavna Utvikling AS og Torgeir Wiig, regiondirektør Veidekke Bygg Trøndelag. | Foto: Nyhavna Utvikling

Denne uken signerte Nyhavna Utvikling en intensjonsavtale med Norconsult og Veidekke om å etablere en næringsklynge for bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen (BAE-næringen) på Nyhavna i Trondheim. 

Nyhavna Utvikling tilbyr en 350.000 kvadratmeter stor test- og utviklingsarena for innovasjon og utvikling for BAE-bransjen over de neste 20-25 årene. Ifølge en pressemelding fra Nyhavna Utvikling gir dette unike muligheter for BAE-bransjen til å utvikle nye teknologier og forretningsmodeller i stor skala. 

Plattform for nyskaping

Klyngen skal være en samspillsarena for bransje, forskning, utdanning og innovasjon, der kunnskap og erfaringer kan utveksles og videreutvikles på tvers av sektorer. Målet er å etablere Nyhavna som en innovasjons- og teknologihub for framtidas byutvikling.

– Vi inviterer alle relevante aktører til å ta del i samarbeidet, sier Erik Erlien, daglig leder i Nyhavna Utvikling. 

– Skal vi lykkes, er vi avhengig av at vi samler fagmiljøene og skaper synergier. Gjennom samarbeid med ledende aktører, og med støtte fra blant andre Trondheim kommune og Trondheim Havn, ønsker vi å bygge en plattform for innovasjon og nyskaping som vil ha nasjonal og internasjonal betydning sier Erlien. 

Ambisiøse planer

Denne uken ble det signert en intensjonsavtale mellom partene. Et sentralt punkt i avtalen er at Veidekke og Norconsult ønsker å gå inn i langsiktige leieavtaler på området. Dette er avgjørende for å sikre finansiering til å realisere det første byggetrinnet.

– Nyhavna gir Norconsult i Trondheim en spennende plattform for samarbeid, fortsatt vekst og innovasjon. Gjennom klyngesamarbeidet kan vi utnytte synergier og dele kunnskap på tvers av sektorer, noe som kan skape verdi for hele bransjen, sier Øyvind Wanderås, direktør i Norconsult Trondheim, i meldingen.

Avtalen inneholder også en felles intensjon om å samarbeide om utvikling, prosjektering og gjennomføring av Transittkaia Sør. Nyhavna Utvikling står som byggherre, med Veidekke som entreprenør og Norconsult som rådgivere. 

– Vi i Veidekke tror klyngesamarbeidet på Nyhavna vil styrke regionens konkurransekraft og bli en drivkraft for hele bransjen. Beliggenheten er ideell, og samspillet med FoU- og bransjeaktører åpner mange muligheter, sier Torgeir Wiig, direktør i Veidekke Bygg Trøndelag. 

Kjærkomment initiativ

- Dette synes vi er ambisiøse og offensive planer og vi er glade for at det settes tydelig fart bak utbygging og utviklingen på Nyhavna. Det er svært viktig for hele byen at vi kommer godt i gang og Nyhavna skal, den dagen området er ferdig utviklet, være en bydel med et mangfold av aktører, aktiviteter og byliv, sier byråd for Byutvikling, Lars Viko Gaupset (MDG).

– Som kommune kan vi legge til rette for å både forsterke og hente ut synergieffekter fra kunnskaps- og næringsklynger. Her skal det skapes vekst og nye arbeidsplasser, og da er initiativet fra byggebransjen kjærkomment, sier han.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Les også