Obos-prisene i Oslo opp 0,1 prosent i juni – sterkere enn ventet

Prisene for brukte Obos-boliger steg med 0,1 prosent fra mai til juni i Oslo. Hittil i år er oppgangen i hovedstaden på 9 prosent. På landsbasis var prisene uendret.
OVERRASKENDE: Sjeføkonom Sisel Monsvold i Obos sier en prisstigning på 9 prosent i Oslo så langt i år er overraskende mye, gitt mange rentehopp. | Foto: Obos
OVERRASKENDE: Sjeføkonom Sisel Monsvold i Obos sier en prisstigning på 9 prosent i Oslo så langt i år er overraskende mye, gitt mange rentehopp. | Foto: Obos

– Obos-prisene flatet ut i juni etter sterk oppgang i mai. Prisene har steget hver måned i år med unntak av i april. Det var ventet at prisene skulle flate ut i juni, sier sjeføkonom i Obos Sissel Monsvold i en pressemelding.

Prisutviklingen i juni i Oslo ble likevel noe sterkere enn vanlig i juni, da prisene i snitt har falt i juni de siste ti årene. 

Overraskende stor stigning

Obos-prisene pleier å stige mye de første månedene av året, skriver selskapet. Hittil i år er oppgangen i hovedstaden på 9,0 prosent, som er litt sterkere enn snittet for de siste ti årene. 

– Det er overraskende mye - gitt de mange rentehoppene vi har hatt, sier Monsvold. 

I snitt har prisene i Oslo falt med 0,4 prosent i juni de siste ti årene. 

De ti siste årene har prisveksten fra desember til juni i snitt vært på 8,0 prosent i Oslo. 

De tolv siste månedene har prisene i Oslo økt med 2,5 prosent. 

På landsbasis har prisene steget 2,1 prosent de tolv siste månedene. 

Kvadratmeterprisen for brukte Obos-boliger var 81.132 kroner i Oslo i juni, og 70.006 kroner på landsbasis. 

Obos-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo. 

Aktiviteten avtok

Det ble solgt 12 prosent færre Obos-boliger i Oslo i juni i år enn i juni i fjor, og det var også 12 prosent lavere enn snittet for juni de siste fem årene. 

Bruk av forkjøpsretten var lavere i juni enn i mai. I Oslo ble den benyttet 29,6 prosent i juni mot 33,1 prosent i mai. I juni i fjor benyttet 28,5 prosent forkjøpsretten. Omsetningstiden var lav i juni. 

Monsvold mener dette viser at det er god fart i markedet for brukte Obos-boliger i hovedstaden fortsatt, men at det som ventet har roet seg litt inn mot sommeren. 

Venter prisoppgang

– Utflatingen i prisene i juni kan ha vært påvirket av at bruktboligtilbudet økte gjennom mai. Nå antas både tilbud og etterspørsel å roe seg ned i juli, før aktiviteten og prisene tar seg opp igjen i august. Utover høsten antas prisene å flate ut eller falle noe i tråd med normalt sesongmønster før prisene på nytt ventes å skyte fart i 2025, sier hun. 

Monsvold mener det er flere forhold som taler for at boligprisene vil ta seg videre opp de kommende årene. Selv om det er usikkert når første rentekutt kommer, og mye tyder på at man må vente til 2025, ligger det an til noe lavere lånerenter de to neste årene. I tillegg er det ventet god reallønnsvekst. 

– Mer optimisme blant husholdningene både når det gjelder egen økonomi og forventingene til økte boligpriser ett år fram, trekker også opp. Det samme gjør høy befolkningsvekst kombinert med svært lite boligbygging, sier hun.

Høy aktivitet

Hans Anders Skjølberg, administrerende direktør i Obos Eiendomsmeglere, sier den flate prisutviklingen i juni er som ventet.

– Våre meglere har meldt om høy aktivitet og vi har solgt flere boliger enn juni i fjor. Vi forventet en utflating på pris så sånn sett kom dette inn som forventet for oss. Det har gått unna de siste ukene i juni og vi forventer en god start på juli, særlig i Oslo. Året så langt har vært sterkere enn forventet. 

Tar tid å få opp boligbyggingen

Nyboligsalget er fortsatt lavt, men er opp fra det rekordlave nivået i fjor. 

Stabile renter, god lønnsvekst, stor grad av jobbtrygghet og lavere vekst i levekostnadene har gjort boligkjøperne mindre usikre på egen økonomi framover. Sammen med at flere forventer boligprisoppgang framover, taler det for at flere tør å kjøpe nybolig, mener Monsvold.

– På motsatt side kan etterspørselsveksten bremses av at mange husholdninger vil fortsette å bruke en høy andel av inntekten på å betjene renter og avdrag og at utlånsforskriften begrenser tilgangen på kreditt. 

– På tilbudssiden bidrar fortsatt høye og økende byggekostnader, dyre byggelånsrenter og lange regulerings- og saksbehandlingstider til at det er krevende å få lønnsomhet i nye boligprosjekter, noe som gjør at det tar tid før byggetakten og salget av nyboliger normaliseres, sier Monsvold 

– Den lave boligtilførselen de kommende årene kombinert med at boligetterspørselen er på vei opp, kan føre til prispress. Det er bekymringsfullt med tanke på førstegangsetablerernes mulighet til å skaffe seg bolig, sier Monsvold. 

For å kunne senke terskelen for denne kjøpergruppen venter Obos på en lovendring som skal gjøre det mulig å selge flere boliger med Deleie. Samtidig utvikler selskapet nå et konsept hvor det er mulig å kjøpe seg en eierandel i bokollektiv framover.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Les også