EiendomsWatch

Ny energiytelse-standard ute på høring

Standarden «Bygningers energi- og effektbudsjett» fra 1984 har vært tilbaketrukket siden 2007. Nå er en ny standard ute på høring. Den skal videreføre standarden fra 1984, men med et omarbeidet og utvidet formål.

Foto: Vidar Ruud / NTB

Standard Norge opplyser at de har en ny norsk standard, NS 3023, for bygningers energiytelse ute på høring.

Standarden er tilpasset dynamiske beregningsprogrammer, og viser til de europeiske standardene som er utarbeidet for bygningsenergi-direktivet (EPB-standardene).

NS 3023 kan brukes for å vurdere om en bygning tilfredsstiller et bestemt kravsnivå for effektbehov, dokumentere teoretisk effektbehov samt å vise et typisk nivå på eksisterende bygningers effektbehov.

Standarden kan også benyttes til å dokumentere flere grønne faktorer man gjerne ønsker å måle ved bygningen, blant annet egenprodusert effekt fra stedlige energikilder, eller vurdere virkningen av mulige effekttiltak på eksisterende bygninger ved å beregne effektbehovet med og uten effekttiltak.

Standarden er ute på høring frem til 30. september.

Mer fra EiendomsWatch

Flere tilbake på hjemmekontor

Høsten ser ut til å trekke flere tilbake til hjemmekontor. Fra juni er andelen som svarer at de primært jobber fra hjemmekontor doblet.

NVE krever flere undersøkelser av kvikkleiren på Skøyen

Statlige NVE og eksterne geoteknikere ber Oslo kommune om å utrede skredfaren nærmere etter kvikkleirefunnet som utløste byggeforbud på Oslos vestkant. Men kommunen må vente på skriftlige svar fra direktoratet før de kan gå videre med håndteringen.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra FinansWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch