EiendomsWatch

Ferske tall: Så mye har saksbehandlingstiden for plansaker økt

Statistisk sentralbyrås tall avslører at samlet tid medgått fra oppstartsmøte for planforslag til endelig vedtak i kommunestyret øker og øker.

ILLUSTRASJONSFOTO | Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

I 2021 behandlet norske kommuner 86.050 byggesøknader, noe som er 7 prosent flere enn året før, viser fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå.

Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag har siden 2016 sunket jevnt og trutt. I 2021 ble 835 private detaljreguleringsplaner vedtatt av kommunene, noe som er 13 prosent mindre enn i 2020. I perioden 2016-2018 lå tallet på mellom 1167 og 1320 forslag.

I 2021 var gjennomsnittlig gebyr for private forslag til detaljregulering på 83.728 kroner (77.917 i 2020). De siste seks årene har det vært en årlig økning i størrelsesorden 3000-5000 tusen kroner.

Samlet tid medgått fra oppstartsmøte for planforslag til endelig vedtak i kommunestyret har også steget hvert år siden 2016.

I 2021 var saksbehandlingstiden på 708 dager, mot 668 i 2020. Til sammenligning var tallet i 2016 577.

Mer fra EiendomsWatch

Akershus Eiendom justerer opp yield-estimatene, med ett stort unntak

«Selv om vi foreløpig ikke har mange eksempler som faktisk kan bevise at yieldene har økt, ser vi likevel en tydelig bevegelse i markedet», er budskapet fra analysesjef Kari Due-Andresen og resten av analyseteamet i Akershus Eiendom. Nå justeres de fleste yield-estimatene opp.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra FinansWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch