EiendomsWatch

Regjeringen vil øke grensen for leie-til-eie

Fra 2022 foreslår Solberg-regjeringen å endre skattereglene for boligselskap slik at flere boliger kan tilbys via leie-til-eie-ordning. Eiendom Norge mener en fjerning av dokumentavgiften er det som bør prioriteres for å lette inngangen til boligmarkedet.

SNART FERDIG: Finansminister Jan Tore Sanner (H) før han presenterer statsbudsjettet for 2022 i Stortinget. | Foto: Javad Parsa, NTB

Tirsdag la den avtroppende regjeringen til Erna Solberg frem sitt forslag til statsbudsjettet for 2022, som inkluderer grep i boligsektoren.

– Vi ser at dagens skatteregler for boligselskap kan legge hindringer for mer utstrakt bruk av leie-til-eie. Vi øker derfor grensen for hvor stor del av boligene i et boligselskap som kan bli leid ut innenfor leie til eie-ordningen, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Forslaget innebærer at leie til eie-kontrakter som er innenfor 30 prosent av selskapets totale inntekter ikke skal regnes som eksterne leieforhold, i relasjon til utleiegrensene på maksimalt 15 prosent. Regjeringen foreslår en tidsavgrensning på fem år for hver enkelt kontrakt.

Formålet er å legge til rette for at flere førstegangskjøpere kan komme inn på boligmarkedet.

Jonas Gahr Støres nye regjering har uttalt de vil prioritere å redusere ulikheten. Boligeierskap er en nøkkel for redusert ulikhet, mener Eiendom Norge.

– Hvis man virkelig vil senke terskelen for å boligeier i Norge er det dokumentavgiften vi må til livs. For en snittbolig til tre millioner kroner tar staten 75.000 kroner av førstegangskjøperens egenkapital. Det er urimelig og må avskaffes, slik Scheel-utvalget foreslo, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding.

Under SVs landsmøte i våres sa partileder Audun Lysbakken at en rødgrønn regjering bør ha en egen boligminster, ifølge NTB. SVs plan er at en slik boligminister skal få ansvar for en storstilt utbygging av leie-til-eie-boliger. Nå som Solberg-regjeringen har kommet med sitt budsjettforslag vil SV gå i gang med å lage sitt alternative statsbudsjett, før de skal gå i forhandlinger med den påtroppende regjeringen fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet om budsjettet for 2022.

Mer fra EiendomsWatch

Nytt tiltaksforbud hasteinnført i Oslo etter funn av kvikkleire

Plan- og bygningsetaten har sendt ut varsel til eiere av flere hundre eiendommer på Frysja om å ikke gjøre noe som kan medføre risiko for skred. Obos har fått det selskapet kaller en stoppordre og møter Oslo kommune sammen med Stor-Oslo Eiendom for å følge opp situasjonen rundt sitt felles byggeprosjekt.

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra FinansWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch