EiendomsWatch

Sykepleierindeksen: Oslo-markedet nær uoppnåelig for folk med vanlige inntekter

– Sykepleierindeksens utvikling viser at det har blitt enda vanskeligere for vanlig lønnsmottakere i Norge å bli boligeiere, sier analyse- og modelldirektør Anders Francke Lund i Eiendomsverdi.

LA FREM NYE BEREGNINGER: Analyse- og modelldirektør Anders Francke Lund i Eiendomsverdi rapporterer om et nær uoppnåelig boligmarked for folk med vanlige inntekter i Oslo-området. | Foto: Peder Tollersrud

Boligmarkedet er blitt enda mindre tilgjengelig for folk med vanlige inntekter i året som har gått. I Oslo er det nær uoppnåelig, melder Eiendom Norge, som sammen med Eiendomsverdi presenterer sykepleierindeksen for første halvår 2022 under Boligdagen på Arendalsuka.

– Indeksens utvikling viser at det har blitt enda vanskeligere for vanlig lønnsmottakere i Norge å bli boligeiere. Sykepleierindeksen viser på landsbasis at norske boligpriser er relativt lave i 2022 gitt dagens rente, inntektsnivå, gjeldende boliglånsregulering og bankenes kredittpolitikk, sier analyse- og modelldirektør Anders Francke Lund i Eiendomsverdi.

– Dette gjelder imidlertid ikke Oslo og omegn hvor prisene har steget så mye at inntektsveksten og rentenedgangen ikke har klart å utlikne dem. Videre har boliglånsforskriften ført til et varig negativt skift i indeksen for Oslo, sier han.

Problematisk høye boligpriser på Østlandet

Indeksen viser at det bare er det sentrale Østlandsområdet som har problematisk høye boligpriser og at reguleringene gjennom utlånforskriften er en reell begrensning for mange lønnsmottagere her.

- Bare 1 til 3,5 prosent av boligene på det sentrale Østlandet var det mulig for en sykepleier å kjøpe hittil i 2022, sier Francke Lund.

- I de andre store byene i Norge, henholdsvis Trondheim, Stavanger med omegn og Bergen er andelen betydelig høyere, henholdsvis 20,8, 28,5 og 23,1 prosent, forteller Francke Lund.

Prisvekst og høyere renter

Boligprisene i steget mye så langt i år, og særlig mye i Oslo med 8,1 prosent siden nyttår.

– Kombinert med dobbel renteøkning sist rentemøte, og mest sannsynlig flere i vente, er det bortimot umulig for den enslige sykepleieren å komme inn på boligmarkedet der, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

– Hovedstadregionen har nå sterk befolkningsvekst og fortsatt vedvarende lav boligbygging. Dette gir ytterligere prispress i Oslo, sier Lauridsen

Ønsker moderat prisutvikling

Han mener det er fullt mulig og ønskelig med en lengre periode med moderat boligprisutvikling, slik som vi opplevde i årene 2017 til 2019 i Norge.

Mer moderat prisutviklingen vil senke terskelen for å bli boligeier i Norge og er godt nytt for sykepleieren, mener han.

- Samtidig er det boligbudsjettet og hvor mye lån en sykepleier kan få som er avgjørende. Når regjeringen i år skal evaluere utlånsforskriften mener vi de bør etablere et kollektivfelt for førstegangskjøpere i forskriften, sier han.

- Ved å binde renten bør førstegangskjøpere kunne få unntak for flere av kravene i utlånsforskriften som stresstesten på fem prosentpoeng rentepåslag, sier Lauridsen.

- Skal vi klare å senke terskelen for å bli boligeier i Norge, må stat, kommune og privat sektor jobbe sammen. Statlig krav må forenkles, kommunene må regulere nok av de boligene som etterspørres og eiendomsbransjen må bygge og selge boligene, sier han.

- Et slikt offentlig-privat samarbeid er essensielt for den norske boligmodellens fremtid, mindre forskjeller og jevn formuesfordeling i Norge, sier Lauridsen.

EiendomsWatch er til stede i Arendal og vil gi leserne våre de viktigste nyhetene derfra.

Mer fra EiendomsWatch

Ny analytiker i Malling hentet fra Veridian

Etter ett år i Veridian Analyse har Peder O. Fjellvang gått over til analytikerstilling i Malling & Co. Der er han blitt en del av et lag som får stadig nye fjes, ifølge den nye arbeidsgiveren.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra FinansWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch