EiendomsWatch

Vil skape Jessheims nye grønne lunge med opptil 1000 boliger

Det skal bygges ut opptil 1000 boliger i Gystadmarka.. – Dette skal bli Jessheims nye attraktive bydel, sier Nicole Holmeseth-Martin i Dark Arkitekter.

JOBBER MED JESSHEIM-PLANER: Nicole Holmeseth-Martin, arkitekt og urbanist i Dark Arkitekter, jobber på oppdrag fra Bori med planene for to felter i Gystadmarka. | Foto: Dark Arkitekter

Det går mot storstilt utbygging på Jessheim. Smestuløkka, som består av felt B11 og B12 i bydel Gystadmarka, har siden juni vært på offentlig ettersyn. Opptil 1000 boenheter og barnehage inngår i planforslaget.

På oppdrag fra Bori ledes regulerings- og planarbeidet av Dark Arkitekter, som sammen med søsterselskapet Lark landskap har utarbeidet et planforslag for de to feltene. Tomten som nå reguleres er på rundt 83,6 dekar. Totalt utgjør bydel Gystadmarka om lag 1500 dekar.

– Dette skal bli Jessheims nye attraktive bydel. Jessheim har en spennende utvikling på gang, med mange innflyttere fra byen og andre områder rundt. Dette skal bli et bra sted å bo – med ny skole, barnehage i nærområdet, samt store grøntarealer, sier Nicole Holmeseth-Martin, arkitekt og urbanist i Dark Arkitekter, i en pressemelding.

– Planforslaget som sendes ut på høring nå er basert på et godt og tverrfaglig samarbeid mellom grunneiere, kommunen og andre aktører. Alle er enige om hvilke kvaliteter vi må jobbe for, skal vi lykkes med å skape Jessheims nye attraktive bydel og gjøre dette i ett helhetlig grep.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

SLIK KAN DET BLI: Gystadmarka ligger to kilometer øst for Jessheim sentrum, og har siden 2000 vært avsatt til byggeformål i kommuneplanen for Ullensaker. | Foto: Dark Arkitekter
SLIK KAN DET BLI: Gystadmarka ligger to kilometer øst for Jessheim sentrum, og har siden 2000 vært avsatt til byggeformål i kommuneplanen for Ullensaker. | Foto: Dark Arkitekter
– Dette blir Jessheims nye grønne lunge - bydelsparken vil gjøre dette til et unikt område å bo i. Kommunen har gjort en god jobb med å sikre at området ivaretar en blågrønn struktur for å sikre gode, bærekraftige bokvaliteter. Innbyggerne vil ha alle fasilitetene de trenger, i tillegg til å bo tett opp naturen, sier Holmseth-Martin.

Med utgangspunkt i kommunens formingsveileder, der det fremgår at Gystadmarka skal formes som et sted for alle med god variasjon i formspråk, planlegges det å ta i bruk ulike boligtypologier. Utformingen av byggevolumer gir grunnlag for variasjon i bebyggelsesstruktur, hvor følgende inngår i planforslaget; tomannsboliger, rekkehus, kjedehus, kvartalsbygg og lavblokker.

Mer fra EiendomsWatch

Ny analytiker i Malling hentet fra Veridian

Etter ett år i Veridian Analyse har Peder O. Fjellvang gått over til analytikerstilling i Malling & Co. Der er han blitt en del av et lag som får stadig nye fjes, ifølge den nye arbeidsgiveren.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra FinansWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch