Asplan Viak bruker 112 sider på å analysere begrepet «tilstrekkelig boligbygging»

«Tilstrekkelig boligbygging» er et begrep som brukes i lovverket, men hva innebærer det? Nå er Asplan Viaks analyse av begrepet offentliggjort.
BYGGES DET TILSTREKKELIG MED BOLIGER? Begrepet har vært gjennom en omfattende analyse i regi av Asplan Viak. | Foto: Øystein Byberg
BYGGES DET TILSTREKKELIG MED BOLIGER? Begrepet har vært gjennom en omfattende analyse i regi av Asplan Viak. | Foto: Øystein Byberg

Asplan Viak har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet gjennomført en analyse av begrepet «tilstrekkelig boligbygging».

Tilstrekkelig boligbygging er et selvstendig hensyn i plan- og bygningsloven. Asplan Viak har sett på hvordan kommuner og fylkeskommuner forstår dette hensynet og hvilken kunnskap kan de legge til grunn for å vurdere hva som er tilstrekkelig boligbygging. Hvilken kunnskap har de, og hva kan de formidle og dokumentere i sin dialog med innbyggere, utbyggere, regionale myndigheter og andre kommuner?

«I byområdene er kommunene kjent med og bevisst hensynet til tilstrekkelig boligbygging i plan- og bygningsloven, mens distriktskommunene i mindre grad er oppmerksomme på dette som et eget hensyn. Likevel oppfatter vi at kommunene opplever å ha en viss oversikt over boligbehovet, men at utfordringen for mange kommuner – både i byområder og distrikt – ikke ligger i at det ikke blir planlagt for tilstrekkelig boligbygging, men at det ikke blir bygget tilstrekkelig antall og/eller type boliger, det vil si å gå fra boligplanlegging til faktisk boligforsyning», heter det i rapporten.

Oppdraget har vært delt i to hovedfaser. I fase én hentet Asplan Viak inn erfaringer fra hvordan kommuner, fylkeskommuner og statsforvaltere forstår og praktiserer hensynet og oppgaven tilstrekkelig boligbygging. I fase to har oppgaven vært å drøfte mulige indikatorer og avgrensninger av tilstrekkelig bolig-bygging 

Rapporten og dens avsluttende vurderinger trekker sammen diskusjonene fra begge fasene, og løfter fram problemstillinger, indikatorer og metoder for videre refleksjon, diskusjon og forslag til oppfølging på statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå

Asplan Vika greier i rapporten ut om mange av de faktorer man bør ta med seg inn i planleggingen.

Her finner du hele rapporten

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også